Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.08.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Pomiary hałasu w dwóch punktach pomiarowych wraz z analizą wyników dla inwestycji pn. Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 – obwodnica Szczurowej
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-37/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 189/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 06.08.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Pomiary hałasu w dwóch punktach pomiarowych wraz z analizą wyników dla inwestycji pn. Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 – obwodnica Szczurowej

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : EKKOM Sp. z o.o. ul. Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.