Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
26.08.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Usunięcie usterek na dachu budynku administracyjnego RDW w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-40/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 190/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 09.08.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Usunięcie usterek na dachu budynku administracyjnego RDW w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Zakład Remontowo-Budowlany Marek Fecko ul. Chruślicka 69, 33-300 Nowy Sącz

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.