Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.09.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Kryg
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-43/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 200/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 18.08.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Kryg

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k. Kamienica 1000, 34-605 Kamienica

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.