Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.09.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Konsultacja rozbiórki i relokacji elementów drewnianego budynku zabytkowego położonego na działce nr 67/1 w Kępie Bogumiłowickiej 89 - powiat tarnowski
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-42/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 197/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 16.08.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Konsultacja rozbiórki i relokacji elementów drewnianego budynku zabytkowego położonego na działce nr 67/1 w Kępie Bogumiłowickiej 89 - powiat tarnowski"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : SIMA ART. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Sp .z o.o. ul. Podgórki Tynieckie 97A, 30-398 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.