Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.09.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie materiału filmowego dla zadań: obwodnica Tuchowa, obwodnica Skawiny odc. od DK 44 do DW 953 oraz obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-44/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 199/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 16.08.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonanie materiału filmowego dla zadań: obwodnica Tuchowa, obwodnica Skawiny odc. od DK 44 do DW 953 oraz obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : WALLABY Emilia Pietras Hebdów 13, 32-120 Hebdów

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.