Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.09.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa 2 000 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, przeznaczonego do ogrzewania budynku Drogomistrzówki przy ul. Kościuszki 1, 33-350 Piwniczna – Zdrój
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-45/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 202/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 26.08.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa 2 000 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, przeznaczonego do ogrzewania budynku Drogomistrzówki przy ul. Kościuszki 1, 33-350 Piwniczna – Zdrój"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : ARGE PALIWA Sp. z o.o. ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.