Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.09.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja przepustu w ciągu DW 953 w m. Rzozów
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-50/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 223/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 14.09.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Modernizacja przepustu w ciągu DW 953 w m. Rzozów"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : WOJTASIK Sp. z o.o. ul. prof. W. Konopczyńskiego 7A/246, 30-383 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.