Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
18.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 966 w m. Leszczyna
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/NPU-5/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 10.06.2009r
Numer umowy : 25/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
Firma Projektowo – Usługowo – Handlowa „JUVENT” s.c. 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4

Przedmiot umowy:
Remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 966 w m. Leszczyna

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach