Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 54
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-33/21 Wykonanie remontu istniejącego odwodnienia drogi gminnej na osiedlu... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-30/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Modernizacja odcinków dróg... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-28/21 Wykonanie przebudowy instalacji chłodniczych zewnętrznych w... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-19/21 Nasadzenia na terenie Ośrodka w Zakopanem przy ul. Bulwary... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-31/21 Wymiana kamer sytemu detekcji pojazdów w sygnalizacjach świetlnych... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-26/21 Obliczenia kontrolne światła przepustu pod DW 964 w m. Kasina Wielka... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-25/21 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-27/21 Aktualizacja systemu VideoGpsMap WEB Station – Windows IIS Server dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-29/21 „Zakup i dostawa wody mineralnej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
10 ZDW-DN-4-271-1-23/21 Pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-18/21 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-21/21 Dostawa licencji WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-16/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 24 działek położonych w... usługi
14 RDWK-271-2-14/21 Montaż barieroporęczy na DW 780 w m. Libiąż odc. 240 km 0+980 do 1+042 roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-1-20/21 Aktualizacja materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z... usługi
Strona 1 z 4