Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1980
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-28/19 Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów usługi
2 RDWNS-271-2-4/19 „Ramowanie i oczyszczenie skarpy skalnej w ciągu DW 971” roboty budowlane
3 RDWNS-271-2-3/19 „Wynajem środka transportu typu HDS do przewozu betonowych zapór... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-30/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
5 RDWNS-271-2-5/19 „Zabezpieczenie i naprawa elementów mostu w ciągu DW 969 w m. Dębno” roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-20/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
7 RDWM-271-2-5/19 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-24/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-21/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-21/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
11 RDWNS-271-2-6/19 „Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków” dostawy
12 ZDW-DN-4-271-1-16/19 Opracowanie analizy dokumentacji przetargowej dla zamówienia pn... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-22/19 Wykonanie i montaż tablic w Miejscach Obsługi Rowerzystów (MOR) w... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-23/1/19 Roboty remontowe polegające na wymianie wykładziny dywanowej w... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-1-19/19 Aktualizacja oprogramowania ZF CmdLine Turbo Converter 6 users - 2019 dostawy
Strona 1 z 132