Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji słuiżącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta, w przypadku połączenia za pomocą aplikacji to: zdw.krakow.pl.


Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2397
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-141/20 Zakup 2 500 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1-91/20 Utrzymanie i docelowa rozbiórka mostu tymczasowego na potoku Czarny... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-140/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
4 ZUM/UM - 9/2021 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-135/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-108/20 Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych obiektach... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-139/20 Wykonywanie przez Kancelarię/Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-121/20 Remont budynku administracyjnego nr 1 Obwodu Drogowego w Starym... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-137/20 Świadczenie usług porządkowania i archiwizacji dokumentacji dla... usługi
10 RDWK-271-2-33/20 Rębak do gałęzi montowany na przyczepie dostawy
11 RDWK-271-2-30/20 Zakup sprzętu do zalewania szczelin dostawy
12 ZDW-DN-4-271-1-129/20 Zakup serwerów do obsługi Active Directory dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-119/20 Remont bramy wjazdowej na teren Obwodu Drogowego w Bochni roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-1-118/20 Remont bram garażowych w budynku gospodarczym – Zakopane ul. Bulwary... roboty budowlane
15 RDWJ-271/2-16/20 Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na przyczepie... dostawy
Strona 1 z 160