Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1852
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-19/18 „Oczyszczenie przestrzeni podmostowej obiektów w ciągu DW 957, 958,... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-95/18 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-88/18 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny łącznie dla 8 działek... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-91/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-85/18 Zakup 2 300 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-1-90/18 Aktualizacja systemu informacji przestrzennej "OMCS MAP VIEWER" dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-89/18 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-79/18 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-76/18 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji,projektów... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-86/18 Wykonanie powykonawczych pomiarów hałasu w ciągu DW 971 w m. Krynica... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-82/18 Remont kanalizacji w ciągu DW 957 w m. Czarny Dunajec roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-1-83/18 Remont konstrukcji nawierzchni DW 958 w m. Bielanka roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-1-84/18 Remont DW 959 w m. Chochołów w zakresie wzmocnienia istniejącego... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-1-87/18 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania rond w... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-81/18 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dostawy
Strona 1 z 124