Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2001
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-10/19 „Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy mostowych na obiektach... roboty budowlane
2 RDWNS-271-2-8/19 „Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME... dostawy
3 ZDW-DN-4-271-1-46/19 Spawanie elementów metalowych, tj. barier, słupków usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-44/19 Aktualizacja oprogramowania VGM Server moduł OnGeo Map i VisioForge... dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-45/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
6 RDWNS-271-2-8/19 Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-43/19 Naprawa urządzenia UPS „Multisentry 15 kVA dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-42/19 Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanych do pracy w sieci... dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-37/19 Opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-32/19 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
11 RDWNS-271-2-7/19 „Uzupełnienie brakujących klap zwrotnych na przepustach wałowych w/c... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-1-36/19 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, oraz aktualizacja... dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-39/19 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej dla... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-38/19 Aktualizacja oprogramowania Pix4D Mapper usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-31/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
Strona 1 z 134