Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2276
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-12/20 Remont chodnika w ciągu DW 956 w m. Sułkowice. roboty budowlane
2 RDWM-271-2-11/20 Remont chodnika w ciągu DW 967 w m. Dobczyce. roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-81/20 Inwentaryzacja geodezyjna robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-79/20 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Zarządzie Dróg... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-77/20 Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 781 w Zatorze roboty budowlane
6 - Usługa dostępu do systemu informacji Prawnej LEX usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-80/20 Zakup laptopów dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-74/20 Usługa polegająca na sprzątaniu, odbiorze, transporcie i... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-76/20 Zakup laptopów dostawy
10 ZDW-DN-4-271-1-78/20 Wymiana słupa, układu aktywnego przejścia dla pieszych w m... roboty budowlane
11 RDWK-271-2-25/2020. „Konserwacja nawierzchni DW 781 w m. Podolsze odc. 140 km 3+490 -... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-1-68/20 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-71/20 Wznowienie serwisów dla czterech urządzeń typu Firewall „Fortigate usługi
14 RDWM-271-2-10/20 Remont nawierzchni na obiekcie mostowym i dojazdach w ciągu DW 968 w... roboty budowlane
15 RDWM-271-2-9/20 Zabezpieczenie obiektu mostowego na potoku Jaworzynka w ciągu DW 957... roboty budowlane
Strona 1 z 152