Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2211
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-43/20 Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-42/20 Kształtowanie terenów zielonych – ZDW Kraków ul. Głowackiego 56 usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-40/20 Remont pomieszczeń socjalno-biurowych w Obwodzie Drogowym w Babicach roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-45/20 Naprawa stacji monitoringu usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-44/20 Aktualizacja oprogramowania ISID Drone-Inspektor V2 dostawy
6 ZDW-DN-4-271-1-35/20 Audyt bezpieczeństwa danych osobowych Małopolskiej Karty... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-38/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-39/20 Aktualizacja oprogramowania dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-33/20 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-37/20 Wykonanie profili podłużnych na skrzyżowaniu DW 780 i DP 2186K w m... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-29/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-36/20 Kompleksowa obsługa prawna ZDW w Krakowie w okresie od 01.06.2020r... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-32/20 Modernizacja DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 010 km 3+180 – 3+290. roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-1-31/20 Naprawa uszkodzonej sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowaniu DW... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-1-27/20 Obsługa liczników rowerzystów usługi
Strona 1 z 148