Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2051
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-61/19 Wykonania tabliczek informacyjnych na Małopolskie Trasy Rowerowe. usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-62/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
3 RDWNS-271-2-14/19 „Naprawa zabezpieczenia nasypu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
4 RDWNS-271-2-13/19 „Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do nowej siedziby... dostawy
5 RDWNS-271-2-12/19 „Udrożnienie, naprawa i umocnienie wylotu kanalizacji w ciągu DW 981... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-64/19 Remont ogrodzenia w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G roboty budowlane
7 RDWM-271-2-13/19 Wykonanie kanalizacji deszczowej metoda przewiertu w ciągu DW 957 w... roboty budowlane
8 RDWNS-271-1-6/19 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-59/19 Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń... usługi
10 RDWK-271-2-17/19 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-1-57/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadań... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-56/19 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
13 RDWM-271-2-12/19 Wykonania przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych w... usługi
14 RDWM-271-2-11/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
15 RDWNS-271-2-11/19 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu DW 968 i 969” roboty budowlane
Strona 1 z 137