Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1963
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-24/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-16/19 Opracowanie analizy dokumentacji przetargowej dla zamówienia pn... usługi
3 RDWT-271-2-2/19 "Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-15/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-14/19 Zakup sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania dostawy
6 RDWT-271-2-3/19 Montaż balustrady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Faściszowa roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-1-13/19 Dostawa materiałów biurowych w 2019 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-9/19 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-6/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-10/19 Aktualizacja oprogramowania VGM 4K-4 Cam plugin i VGM Player V3.0... dostawy
11 ZDW-DN-4-271-1-7/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-11/19 Opracowanie analizy hydraulicznej wpływu projektowanego mostu na rz... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-4/19 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania systemu... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-3/19 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania systemu... usługi
15 Umowa nr ZUM/UM - 3/2019 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
Strona 1 z 131