Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2197
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
2 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
3 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
4 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
5 Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów wykonania... usługi
6 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
7 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
8 Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg... usługi
9 Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr... usługi
10 Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m... usługi
11 Aktualizacji oprogramowania oraz świadczenia usług w zakresie... usługi
12 Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości... usługi
13 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i... dostawy
14 Szpachlowanie,położenie gładzi i malowanie ścian w trzech pokojach i... usługi
15 Wykonanie ścianki działowej z regipsów, usunięcie starych i... usługi
Strona 1 z 147