Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2399
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie ZDW w... usługi
2 Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
3 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
4 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
5 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
6 Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów wykonania... usługi
7 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
8 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
9 Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg... usługi
10 Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr... usługi
11 Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m... usługi
12 Aktualizacji oprogramowania oraz świadczenia usług w zakresie... usługi
13 Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości... usługi
14 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i... dostawy
15 Szpachlowanie,położenie gładzi i malowanie ścian w trzech pokojach i... usługi
Strona 1 z 160