Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2056
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-17/18 „Roboty porządkowe przy obiektach inżynierskich – z podziałem na 2... usługi
2 RDWK-271-2-5/18 „Roboty zabezpieczające most na kanale żeglugowym Smolice w... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-43/17 "Instalacja i monitoring urządzeń transmisji alarmów pożarowych w... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-39/17 "Obsługa serwisowa systemu ELO". usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-26/17 Analiza porealizacyjna dla inwestycji pn.: „Budowa zachodniej... usługi
6 RDWM-271-2-2/18 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-38/17 Dostarczenie aktualizacji Cisco ASA5516 FirePower IPS and AMP 1YR... dostawy
8 RDWK-271-2-21/15 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
9 RDWK-271-2-13/18 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
10 RDWT-271-2-15/16 Remont elementów pasa drogowego w ciągu DW 975 w miejscowościach... roboty budowlane
11 RDWT-271-2-14/16 Remont ogrodzenia segmentowego i chodników w ciągu DW 975 i 980 w... roboty budowlane
12 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-1-34/17 Wykonanie gadżetów promujących budowę zintegrowanej sieci tras... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-41/17 Wykonanie i naklejenie foli informacyjnej na tablicach w Miejscach... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-114/16 „Dostawa konstrukcji aluminiowych na budowę budynku... dostawy
Strona 1 z 138