Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2399
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i... dostawy
2 RDWM/NPU-8/2009 Dostawa elementów azyli drogowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
3 RDWM/NPU-9/2009 Dostawa betonu B-15 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach dostawy
4 DI3/271/72/UNSS/09 Dostawa głowicy roboczej do frezowania karp ściętych drzew dostawy
5 DI-3-271/75/UNSS/09 Dostawa wiertnicy KB200 do pobierania próbek z nawierzchni drogowych... dostawy
6 DI3-271/82/UNSS/09 Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE... dostawy
7 DI-3 - 271/83/UNSS/09 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy
8 RDWM/NPU-35/2009 Dostawa barier drogowych dla RDW w Myślenicach dostawy
9 DI-3-271/93/UNSS/09 " Zakup regałów na potrzeby archiwum " dostawy
10 DI-3-271/89/UNSS/09 Dostawa materiałów biurowych dostawy
11 DI-3-271/87/UNSS/09 "Rozszerzenia system Obiegu Dokumentów ELO Professional 6.0 o... dostawy
12 DI-3-271/94/UNSS/09 Dostawa 7-miu kart SIM dla urządzeń GPS przeznaczonych do montażu w... dostawy
13 DI-3-271/86/UNSS/09 Dostawa czytników linii papilarnych Zvetco 3400-100 szt. dostawy
14 DI-3-271/88/UNSS/09 Dostawa licencji jednostanowiskowej aplikacji SMOK -GPS Monitor oraz... dostawy
15 DI-3-271/85UNSS/09 Dostawa, instalacja oraz wdrożenie oprogramowania OmniPass oraz... dostawy
Strona 1 z 160