Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2256
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i... dostawy
2 RDWM/NPU-8/2009 Dostawa elementów azyli drogowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
3 RDWM/NPU-9/2009 Dostawa betonu B-15 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach dostawy
4 DI3/271/72/UNSS/09 Dostawa głowicy roboczej do frezowania karp ściętych drzew dostawy
5 DI-3-271/75/UNSS/09 Dostawa wiertnicy KB200 do pobierania próbek z nawierzchni drogowych... dostawy
6 DI3-271/82/UNSS/09 Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE... dostawy
7 DI-3 - 271/83/UNSS/09 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy
8 RDWM/NPU-35/2009 Dostawa barier drogowych dla RDW w Myślenicach dostawy
9 DI-3-271/93/UNSS/09 " Zakup regałów na potrzeby archiwum " dostawy
10 DI-3-271/89/UNSS/09 Dostawa materiałów biurowych dostawy
11 DI-3-271/87/UNSS/09 "Rozszerzenia system Obiegu Dokumentów ELO Professional 6.0 o... dostawy
12 DI-3-271/94/UNSS/09 Dostawa 7-miu kart SIM dla urządzeń GPS przeznaczonych do montażu w... dostawy
13 DI-3-271/86/UNSS/09 Dostawa czytników linii papilarnych Zvetco 3400-100 szt. dostawy
14 DI-3-271/88/UNSS/09 Dostawa licencji jednostanowiskowej aplikacji SMOK -GPS Monitor oraz... dostawy
15 DI-3-271/85UNSS/09 Dostawa, instalacja oraz wdrożenie oprogramowania OmniPass oraz... dostawy
Strona 1 z 151