Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2399
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-1-77/20 Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 781 w Zatorze roboty budowlane
107 - Usługa dostępu do systemu informacji Prawnej LEX usługi
108 ZDW-DN-4-271-1-80/20 Zakup laptopów dostawy
109 ZDW-DN-4-271-1-74/20 Usługa polegająca na sprzątaniu, odbiorze, transporcie i... usługi
110 RDWT-271-2-26/20 „Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 979 w m. Zagórzany”. roboty budowlane
111 ZDW-DU-3-271-ZMW/20/2020 „Remont nawierzchni asfaltowych na parkingu ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
112 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2020 "Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej" dostawy
113 ZDW-DN-4-271-1-76/20 Zakup laptopów dostawy
114 ZDW-DN-4-271-1-78/20 Wymiana słupa, układu aktywnego przejścia dla pieszych w m... roboty budowlane
115 RDWK-271-2-25/2020. „Konserwacja nawierzchni DW 781 w m. Podolsze odc. 140 km 3+490 -... roboty budowlane
116 RDWT-271-2-25/20 Remont dojazdów do trasy rowerowej „Velo Dunajec” na odcinku Ostrów... roboty budowlane
117 ZDW-DN-4-271-1-68/20 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
118 ZDW-DN-4-271-1-71/20 Wznowienie serwisów dla czterech urządzeń typu Firewall „Fortigate usługi
119 RDWM-271-2-10/20 Remont nawierzchni na obiekcie mostowym i dojazdach w ciągu DW 968 w... roboty budowlane
120 RDWM-271-2-9/20 Zabezpieczenie obiektu mostowego na potoku Jaworzynka w ciągu DW 957... roboty budowlane
Strona 8 z 160