Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2056
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-1-4/19 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania systemu... usługi
107 ZDW-DN-4-271-1-3/19 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania systemu... usługi
108 Umowa nr ZUM/UM - 3/2019 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
109 ZDW-DN-4-271-1-8/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj.: wprowadzania wód... usługi
110 ZDW-DN-4-271-1-5/19 Spawanie elementów metalowych tj. barier, słupków usługi
111 ZDW-DN-4-271-1-133/18 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania... usługi
112 RDWM-271-2-2/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
113 RDWM-271-2-1/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
114 ZDW-DN-4-271-1-2/19 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
115 ZDW-DN-4-271-1-121/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
116 ZDW-DN-4-271-1-1/19 Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno białych i kolorowychwraz z... usługi
117 ZDW-DN-4-271-1-132/18 Świadczenie usług porządkowania i archiwizacji dokumentacji dla... usługi
118 ZDW-DN-4-271-1-123/18 Świadczenie usług transmisji danych dla urządzeń ITS oraz urządzeń... usługi
119 RDWNS-271-2-2/19 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
120 ZDW-DN-4-271-1-116/18 Remont urządzeń ISSRRP roboty budowlane
Strona 8 z 138