Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2197
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWNS-271-2-20/19 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
107 RDWM-271-2-14/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w... usługi
108 RDWNS-271-2-17/19 „Utwardzenie działki w obrębie obiektu mostowego w m. Kąclowa w... roboty budowlane
109 RDWT-271-2-41/19 Remont przepustów w ciągu DW 977 z podziałem na zadania: Zadanie 1:... roboty budowlane
110 RDWK-271-2-29/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
111 RDWNS-271-2-18/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
112 ZDW-DN-4-271-1-74/19 Budowa dedykowanego doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu... roboty budowlane
113 ZDW-DN-4-271-1-75/19 Naprawa stacji monitorującej ID 0115 w Trzebinii roboty budowlane
114 RDWK-271-2-28/19 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
115 ZDW-DN-4-271-1-76/19 Wykonanie tymczasowego dojazdu do przeprawy promowej w Borusowej roboty budowlane
116 RDWT-271-2-37/19 „Remont dojazdów do Miejsca Obsługi Rowerzystów i drogi dla rowerów... roboty budowlane
117 RDWJ-271-2-5/19 Roboty naprawcze po opadach atmosferycznych ścieżki pieszo-rowerowej... roboty budowlane
118 ZDW-DN-4-271-1-71/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
119 ZDW-DN-4-271-1-73/19 Remont DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 020 km 0+480 - 0+600 roboty budowlane
120 RDWNS-271-2-16/19 "Roboty naprawcze na DW 957 w m. Nowy Targ - do umowy nr... roboty budowlane
Strona 8 z 147