Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2056
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWJ-271/2-8/18 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
122 ZDW-DN-4-271-1-127/18 Remont sieci ciepłowniczej w budynku nr 2 w Krakowie przy ul... roboty budowlane
123 ZDW-DN-4-271-1-130/18 Remont sieci teleinformatycznej w adaptowanych pomieszczeniach w... roboty budowlane
124 ZDW-DN-4-271-1-128/18 Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i... roboty budowlane
125 ZDW-DN-4-271-1-131/18 Remont instalacji alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach ZDW... roboty budowlane
126 ZDW-DN-4-271-1-129/18 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości w... usługi
127 ZDW-DN-4-271-1-103/18 Remont stolarki okiennej w budynkach nr 2 i nr 5 przy ul... roboty budowlane
128 ZDW-DN-4-271-1-122/18 Wykonania wstępnej wyceny, obejmującej opracowanie opinii odnośnie... usługi
129 ZDW-DN-4-271-1-107/18 Remont ogrodzenia w Obwodzie Drogowym w Babicach przy ul... roboty budowlane
130 ZDW-DN-4-271-1-114/18 Wykonanie Audytu KRI usługi
131 ZDW-DN-4-271-1-110/18 Zakup licencji i wdrożenie modułu "Rejestr opłat" w systemie Ratusz dostawy
132 ZDW-DN-4-271-1-117/18 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
133 ZDW-DN-4-271-1-119/18 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji,projektów... usługi
134 RDWJ-271/2-7/18 Naprawa uszkodzonych elementów ronda na DW 783 – Obwodnica Miechowa roboty budowlane
135 ZDW-DN-4-271-1-126/18 Zakup 50 licencji pakietu biurowego MS Office 2019 Standard PL na... dostawy
Strona 9 z 138