Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2197
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWK-271-2-25/19 Swiadczenie usługi dostępu do internetu RDW Kraków-Obwód Drogowy... usługi
122 ZDW-DN-4-271-1-65/19 „Remont wiatrołapu wejścia do budynku Obwodu drogowego w... roboty budowlane
123 RDWK-271-2-24/19 „ Bieżąca konserwacja umocnień skarp i wylotu przepustu w... roboty budowlane
124 RDWK-271-2-23/19 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie. dostawy
125 RDWT-271-2-35 „Most na rzece Dunajec w m. Biskupice Radłowskie DW 975 odc. 050 km... roboty budowlane
126 ZDW-DN-4-271-1-68/19 Aktualizacja oprogramowania Drone Survey Pro Mod dostawy
127 ZDW-DN-4-271-1-69/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
128 RDWT-271-2-34/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
129 ZDW-DN-4-271-1-67/19 Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń... usługi
130 RDWT-271-2-33/19 „Remont nawierzchni na rondzie i dojazdach do niego w miejscowości... roboty budowlane
131 RDWT-271-2-32/19 „Zabezpieczenie korpusu DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 0+635 –... roboty budowlane
132 RDWK-271-2-21/19 Swiadczenie usług dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
133 RDWK-271-2-20/19 Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
134 RDWK-271-2-19/19 Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
135 RDWT-271-2-31/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
Strona 9 z 147