Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2399
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-1-67/20 Opracowanie analizy rozwoju i rozbudowy systemu Zintegrowany System... usługi
122 ZDW-DN-4-271-1-72/20 Prace remontowe na terenie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
123 RDWT-271-2-24/20 „Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
124 RDWK-271-2-22-2020 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
125 RDWK-271-2-24/2020 Bieżąca konserwacja chodnika na DW 949 w m. Jawiszowice. roboty budowlane
126 ZDW-DN-4-271-1-70/20 Wykonanie linii zasilającej od istniejącego zestawu... dostawy
127 ZDW-DN-4-271-1-72/20 Wymiana aktywnych znaków C-9 w Trzebini na drodze wojewódzkiej 791... roboty budowlane
128 RDWK-271-2-21/20 Konserwacja nawierzchni chodnika DW 781 w m.Olszyny . roboty budowlane
129 RDWT-271-2-20/20 „Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej po... usługi
130 ZDW-DN-4-271-1-69/20 Konserwacja i bieżące utrzymanie podświetlanego znaku D-6 i... dostawy
131 ZDW-DN-4-271-1-47/20 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 17 działek położonych w... usługi
132 ZDW-DN-4-271-1-63/20 Aktualizacja oprogramowania VGM Windows 2019 MS WSQL Server Mod x 6... dostawy
133 ZDW-DN-4-271-1-65/20 Budowa ciągu pieszego w ciągu DW 965 na odc. 130 km 0+690 – 0+707. roboty budowlane
134 ZDW-DN-4-271-1-66/20 Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w... roboty budowlane
135 ZDW-DU-3-271-ZMW/16/2020 „Prace remontowe na ternie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
Strona 9 z 160