Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2056
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-1-118/18 Obsługa serwisowa systemu ELO usługi
137 ZDW-DN-4-271-1-112/18 Roboty remontowe polegające na wymianie wykładziny dywanowej w... roboty budowlane
138 ZDW-DN-4-271-1-105/18 Usługi recepcyjne w ośrodku konferencyjno wypoczynkowym w Zakopanem... usługi
139 ZDW-DN-4-271-1-106/18 Remont instalacji wentylacyjnej w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego... roboty budowlane
140 ZDW-DN-4-271-1-104/18 Remont nawierzchni w Obwodzie Drogowym w Bochni przy ul... roboty budowlane
141 ZDW-DN-4-271-1-120/18 Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
142 RDWNS-271-2-22/18 „Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
143 ZDW-DN-4-271-1-115/18 Remont sieci teleinformatycznej w budynku ZDW w Krakowie roboty budowlane
144 ZDW-DN-4-271-1-113/18 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
145 ZDW-DN-4-271-1-111/18 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny części działek: 1/1 o pow... usługi
146 ZDW-DN-4-271-1-108/18 Zakup dodatkowych stanowisk dla licencji ELO Professional w ilości... dostawy
147 ZDW-DN-4-271-1-109/18 Aktualizacja serwerowych licencji dostępnych "Server Cal 2019" w... dostawy
148 RDWK-271-2-28/18 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
149 RDWNS-271-2-23/18 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
150 RDWM-271-2-25/18 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
Strona 10 z 138