Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2399
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-1-64/20 Adaptacja części obiektu budowlanego nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
137 RDWK-271-2-18/20 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 781 w m. Chrzanów roboty budowlane
138 RDWK-271-2-17/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 948 w m .Oświęcim odc... roboty budowlane
139 RDWK-271-2-16/20 Bieżąca konserwacja nawierzchni zatoki autobusowej DW 949 w m... roboty budowlane
140 ZDW-DU-3-271-ZMW/14/2020 „Prace remontowe na ternie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
141 ZDW-DN-4-271-1-58/20 Naprawy pogwarancyjne elementów systemu MKA. usługi
142 ZDW-DU-3-271-ZMW/13/2020 „Adaptacja części obiektu budowlanego nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
143 RDWM-271-2-8/20 Zabezpieczenie antykorozyjne na przepustach i obiektach mostowych w... roboty budowlane
144 ZDW-DN-4-271-1-49/20 Wykonania przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane
145 RDWT-271-2-17/20 „Remonty przepustów w ciągu DW 993”. roboty budowlane
146 ZDW-DN-4-271-1-55/20 Dostawa i obsługa 4 liczników rowerzystów dostawy
147 ZDW-DN-4-271-1-51/1/20 Zakup przenośnego licznika wraz z urządzeniem GPS do zliczania... dostawy
148 ZDW-DN-4-271-1-52/20 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżem przy DW 966... roboty budowlane
149 RDWT-271-2-16/20 „Naprawa nawierzchni izolacyjnych na chodnikach mostów w ciągach... roboty budowlane
150 RDWT-271-2-15/20 „Remont nawierzchni bitumicznej na moście na rzece Rzepianka w ciągu... roboty budowlane
Strona 10 z 160