Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2256
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-1-87/19 Naprawa znaków zmiennej treści (VMS) Inteligentnego Systemu... usługi
137 RDWT-271-2-47/19 „Regulacja bariery linowej BL-4 w ciągu DW768 wraz z naciągiem oraz... roboty budowlane
138 RDWM-271-2-19/19 Tymczasowe zabezpieczenie i oczyszczenie przepustu w ciągu DW 956 w... roboty budowlane
139 ZDW-DN-4-271-1-84/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
140 RDWT-271-2-46/19 Usługa utrzymania czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
141 RDWNS-271-2-24/19 "Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do siedziby Rejonu... dostawy
142 RDWNS-271-2-26/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... roboty budowlane
143 RDWNS-271-2-23/19 „Wykonanie przejścia dla pieszych w/c DW 981 odc. 070 km 0+728, w m... roboty budowlane
144 RDWT-271-2-45/19 "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
145 RDWNS-271-2-25/19 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
146 ZDW-DN-4-271-1-82/19 Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych usługi
147 ZDW-DN-4-271-1-83/19 Wymiana kamer ANPR oraz dysków w kamerach Zintegrowanego Systemu... roboty budowlane
148 RDWNS-271-2-22/19 „Roboty naprawcze na DW 957 w m. Piekielnik - do umowy nr... roboty budowlane
149 RDWNS-271-2-19/19 „Roboty konserwacyjne i naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu... roboty budowlane
150 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
Strona 10 z 151