Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2256
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-51/1/20 Zakup przenośnego licznika wraz z urządzeniem GPS do zliczania... dostawy
17 ZDW-DN-4-271-1-52/20 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżem przy DW 966... roboty budowlane
18 ZDW-DN-4-271-1-56/20 Analiza dokumentacji oraz przeprowadzenie instruktażu prawidłowego... usługi
19 RDWM-271-2-7/20 Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie drogi wojewódzkiej... usługi
20 ZDW-DN-4-271-1-57/20 Modernizacja sygnalizacji świetlnej w Chełmku – umieszczenie... roboty budowlane
21 RDWNS-271-2-14/20 Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu typu rondo w m... roboty budowlane
22 ZDW-DN-4-271-1-111/19 Remont kotła centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym... roboty budowlane
23 RDWM-271-2-6/20 Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej (rozszerzonej) obiektów... usługi
24 ZDW-DN-4-271-1-53/20 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
25 RDWK-271-2-14/20 „ Remont drogi wojewódzkiej DW 948 w m.Kęty-etap1 roboty budowlane
26 ZDW-DN-4-271-1-54/20 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Ostrogskich 5 w... roboty budowlane
27 RDWK-271-2-12/20 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 949 w m.Zasole. roboty budowlane
28 RDWK-271-2-11/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW780 w m. Alwernia odc... roboty budowlane
29 RDWNS-271-2-13/20 „Naprawa nawierzchni chodnika na moście w ciągu DW 971 odc. 045 km... roboty budowlane
30 ZDW-DN-4-271-1-34/20 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia łączności... usługi
Strona 2 z 151