Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2399
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-118/20 Remont bram garażowych w budynku gospodarczym – Zakopane ul. Bulwary... roboty budowlane
17 RDWJ-271/2-16/20 Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na przyczepie... dostawy
18 RDWJ-271/2-15/20 Dostawa odbiornika GNSS dostawy
19 RDWJ-271/2-14/20 Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na podwoziu dostawy
20 RDWJ-271/2-13/20 Zakup rębaka tarczowego do gałęzi dostawy
21 RDWJ-271/2-12/20 Wymiana drzwi wewnętrznych i montaż żaluzji pionowych w siedzibie... dostawy
22 ZDW-DN-4-271-1-136/20 Zakup dwóch uniwersalnych rowerów użytkowych ze wspomaganiem... dostawy
23 ZDW-DN-4-271-1-113/20 Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
24 ZDW-DN-4-271-1-134/20 Zakup punktów dostępowych sieci bezprzewodowej dostawy
25 ZDW-DN-4-271-1-133/20 Zakup przełączników rdzeniowych sieci LAN dostawy
26 ZDW-DN-4-271-1-132/20 Zakup i dostawa elementów oświetleniowych Głowackiego 56 Kraków dostawy
27 ZDW-DN-4-271-1-130/20 Dostawa i montaż mebli biurowych dostawy
28 ZDW-DN-4-271-1-126/20 Wykonanie audytu KRI usługi
29 ZDW-DN-4-271-1-117/20 Zakup i dostawa materiałów do wykonania utwardzenia drogi... dostawy
30 ZDW-DN-4-271-1-114/20 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
Strona 2 z 160