Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2197
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-18/20 Dostawa modemów LTE do stacji meteo i sygnalizacji świetlnych... usługi
17 ZDW-DN-4-271-1-17/20 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rzekę Przemsze w... usługi
18 ZDW-DN-4-271-1-16/20 Zakup aparatu cyfrowego dostawy
19 RDWNS-271-2-4/20 „Naprawa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu DW 971... roboty budowlane
20 RDWM-271-2-3/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
21 RDWJ-271/2-1/20 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
22 ZDW-DN-4-271-1-15/20 Aktualizacja oprogramowania MNGO Web Map SaaS Enterprise usługi
23 ZDW-DN-4-271-1-14/20 Aktualizacja oprogramowania ISID Framework V2.0 ASP.NET SERVER i... usługi
24 --- Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów... usługi
25 ZDW-DN-4-271-1-12/20 Świadczenie pomocy prawnej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie usługi
26 ZDW-DN-4-271-1-10/20 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy... usługi
27 ZDW-DN-4-271-1-11/20 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
28 ZDW-DN-4-271-1-9/20 Dostawa materiałów biurowych w 2020 roku dla Zarządu Dróg... dostawy
29 ZDW-DN-4-271-1-8/20 Naprawy pogwarancyjne elementów systemu MKA usługi
30 RDWNS-271-2-1/20 „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
Strona 2 z 147