Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2056
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-57/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadań... usługi
17 ZDW-DN-4-271-1-56/19 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
18 RDWM-271-2-12/19 Wykonania przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych w... usługi
19 RDWM-271-2-11/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
20 RDWNS-271-2-11/19 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu DW 968 i 969” roboty budowlane
21 RDWK-271-2-16/19 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Targanice DW 781 roboty budowlane
22 RDWK-271-2-15/19 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Myślachowice Dw 791. roboty budowlane
23 ZDW-DN-4-271-1-48/19 Wykonanie aktualizacji oprogramowania VGM WEB SERVER ENTERPRISE 100... usługi
24 ZDW-DN-4-271-1-51/19 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
25 RDWT-271-2-20/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
26 ZDW-DN-4-271-1-54/19 Ekspertyza przepustu w ciągu DW 776 odc. kilometraż odc. 101 km 0+872 usługi
27 RDWK-271-2-13/19 Usunięcie Uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie mostu w m.Jankowice w... roboty budowlane
28 31/203/0023/19 Najem miejsca pod automaty biletowe usługi
29 ZDW-DN-4-271-1-55/19 Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej... usługi
30 RDWNS-271-2-10/19 „Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy mostowych na obiektach... roboty budowlane
Strona 2 z 138