Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2058
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2041 RDWM/NPU-6/2009 Remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 956 w m. Harbutowice roboty budowlane
2042 RDWM/NPU-5/2009 Remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 966 w m. Leszczyna roboty budowlane
2043 RDWM/NPU-4/2009 Zabezpieczenie studni wlotowej przepustów w m. Kasinka Mała w ciągu... roboty budowlane
2044 Wykonanie ścianki działowej z regipsów, usunięcie starych i... usługi
2045 Szpachlowanie,położenie gładzi i malowanie ścian w trzech pokojach i... usługi
2046 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i... dostawy
2047 Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości... usługi
2048 Aktualizacji oprogramowania oraz świadczenia usług w zakresie... usługi
2049 Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m... usługi
2050 Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr... usługi
2051 Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg... usługi
2052 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
2053 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
2054 Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów wykonania... usługi
2055 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
Strona 137 z 138