Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2253
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2236 RDWM/NPU-6/2009 Remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 956 w m. Harbutowice roboty budowlane
2237 RDWM/NPU-5/2009 Remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 966 w m. Leszczyna roboty budowlane
2238 RDWM/NPU-4/2009 Zabezpieczenie studni wlotowej przepustów w m. Kasinka Mała w ciągu... roboty budowlane
2239 Wykonanie ścianki działowej z regipsów, usunięcie starych i... usługi
2240 Szpachlowanie,położenie gładzi i malowanie ścian w trzech pokojach i... usługi
2241 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i... dostawy
2242 Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości... usługi
2243 Aktualizacji oprogramowania oraz świadczenia usług w zakresie... usługi
2244 Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m... usługi
2245 Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr... usługi
2246 Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg... usługi
2247 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
2248 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
2249 Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów wykonania... usługi
2250 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
Strona 150 z 151