Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2197
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWNS-271-2-2/20 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
32 ZDW-DN-4-271-1-4/20 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
33 ZDW-DN-4-271-1-107/19 Projekt adaptacji realizowanego odwodnienia inwestycji celu... usługi
34 ZDW-DN-4-271-1-6/20 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
35 ZDW-DN-4-271-1-7/20 Aktualizacja oprogramowania VID-VGM STREEMING VPS SERVER SaaS usługi
36 RDWNS-271-2-3/20 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
37 ZDW-DN-4-271-1-5/20 Ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku w pracy z dnia 22... usługi
38 RDWM-271-2-2/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
39 RDWM-271-2-1/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
40 nr ZUM/UM - 4/2020 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
41 ZDW-DN-4-271-1-3/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
42 ZDW-DN-4-271-1-101/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
43 ZDW-DN-4-271-1-02/20 Aktualizacja oprogramowania OMCS 2020 Map Viewer usługi
44 ZDW-DN4-271-1-114/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
45 ZDW-DN-4-271-1-97/19 „Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu... usługi
Strona 3 z 147