Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2056
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-1-40/19 Obsługa systemu liczenia rowerzystów wykonanego w ramach umów nr... usługi
32 RDWT-271-2-19/19 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
33 ZDW-DN-4-271-1-53/19 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
34 RDWT-271-2-18/19 „Naprawa nawierzchni bitumicznej dojazdów do mostu w m. Siemiechów... roboty budowlane
35 ZDW-DN-4-271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
36 ZDW-DN-4-271-1-41/19 Przeniesienie automatu MKA z ul. Kolejowej w Krzeszowicach na peron... usługi
37 ZDW-DN-4-271-1-52/19 Wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu technicznego mostu na rzece... usługi
38 ZDW-DN-4-271-1-50/19 Aktualizacja oprogramowania Adobe CC dostawy
39 ZDW-DN-4-271-1-49/19 Zakup sprzętu elektromechanicznego i oprogramowania komputerowego dostawy
40 RDWT-271-2-17/19 „Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 ”. roboty budowlane
41 ZDW-DN-4-271-1-47/19 Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji dźwigu osobowego w... usługi
42 RDWK-271-2-14/19 „ Wymiana nawierzchni pierścienia ronda Kolbego w miejscowości... roboty budowlane
43 RDWJ-271/2-3/19 Wykonanie aktualizacji oceny stanu technicznego dla obiektu... usługi
44 RDWNS-271-2-8/19 „Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME... dostawy
45 RDWT-271-2-14/19 Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 roboty budowlane
Strona 3 z 138