Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2399
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-1-128/20 Zakup laserowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych dostawy
32 ZDW-DN-4-271-1-107/20 Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu... usługi
33 ZDW-DN-4-271-1-106/20 Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej... usługi
34 ZDW-DN-4-271-1-127/20 Wykonanie i montaż 6 sztuk tablic informacyjnych w ramach Rządowego... roboty budowlane
35 ZDW-DN-4-271-1-125/20 Sporządzenie ekspertyz technicznych dla budynków Zarządu Dróg... usługi
36 ZDW-DN-4-271-1-122/20 Zakup biblioteki taśmowej Dell EMC ML3 dostawy
37 ZDW-DN-4-271-1-110/20 Obsługa serwisowa systemu Elo usługi
38 RDWM-271-2-20/20 Dostawa barieroporęczy U-11b z prowadnicami U-14a o parametrach H2,... dostawy
39 RDWM-271-2-19/20 Wymiana uszkodzonych poręczy mostowych na obiekcie mostowym w ciągu... roboty budowlane
40 ZDW-DN-4-271-1-124/20 Remont elewacji budynków nr 2 i 5 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie roboty budowlane
41 ZDW-DN-4-271-1-123/20 Naprawa licznika rowerowego typu Pyro Box usługi
42 RDWNS-271-2-21/20 „Zakup rębaka spalinowego” dostawy
43 ZDW-DN-4-271-1-116/20 Zakup stacji i macierzy monitoringu dostawy
44 ZDW-DN-4-271-1-115/20 Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania dostawy
45 ZDW-DN-4-271-1-112/20 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
Strona 3 z 160