Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2253
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWK-271-2-9/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 780 w m. Chełmek” roboty budowlane
32 ZDW-DN-4-271-1-51/20 Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w... dostawy
33 ZDW-DN-4-271-1-50/20 Aktualizacja oprogramowania Adobe Creative Cloud i Creative Cloud... usługi
34 RDWNS-271-2-11/20 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kopiarka)” dostawy
35 RDWNS-271-2-12/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków" dostawy
36 ZDW-DN-4-271-1-20/20 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
37 ZDW-DN-4-271-1-43/20 Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów usługi
38 ZDW-DN-4-271-1-42/20 Kształtowanie terenów zielonych – ZDW Kraków ul. Głowackiego 56 usługi
39 ZDW-DN-4-271-1-40/20 Remont pomieszczeń socjalno-biurowych w Obwodzie Drogowym w Babicach roboty budowlane
40 RDWNS-271-2-10/20 „Wymiana centrali telefonicznej w obudowie naściennej na nową wraz z... usługi
41 ZDW-DN-4-271-1-45/20 Naprawa stacji monitoringu usługi
42 ZDW-DN-4-271-1-44/20 Aktualizacja oprogramowania ISID Drone-Inspektor V2 dostawy
43 ZDW-DN-4-271-1-35/20 Audyt bezpieczeństwa danych osobowych Małopolskiej Karty... usługi
44 RDWM-271-2-5/20 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
45 RDWNS-271-2-9/20 „Naprawa uszkodzeń mostu na pot. Ochotnickim w ciągu DW 969 w m... roboty budowlane
Strona 3 z 151