Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2197
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-1-96/19 „Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej... usługi
47 ZDW-DN-4-271-1-85/19 Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w... usługi
48 ZDW-DN-4-271-1-108/19 Wykonanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wpływu projektowanej... usługi
49 ZDW-DN-4-271-1-110/19 Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
50 RDWNS-271-2-27/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
51 ZDW-DN-4-271-1-109/19 Aktualizacja oprogramowania Veritas usługi
52 ZDW-DN-4-271-1-112/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
53 ZDW-DN-4-271-1-113/19 Naprawa instalacji centralnego ogrzewania roboty budowlane
54 ZDW-DN-4-271-1-100/19 Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach Rejonu Dróg... roboty budowlane
55 ZDW-DN-4-271-1-105/19 Remont pomieszczeń w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach roboty budowlane
56 ZDW-DN-4-271-1-99/19 Remont przyłącza elektrycznego do magazynu soli wraz z przebudową... roboty budowlane
57 ZDW-DN-4-271-1-98/19 Remont w budynku konferencyjno – wypoczynkowym z Zakopanem przy ul... roboty budowlane
58 ZDW-DN-4-271-1-106/19 Zakup urządzenia Xerox Altalink C8055 dostawy
59 ZDW-DN-4-271-1-103/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
60 ZDW-DN-4-271-1-102/19 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
Strona 4 z 147