Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2399
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-1-109/20 Aktualizacja oprogramowania antywirusowego Symantec dostawy
47 ZDW-DN-4-271-1-105/20 Aktualizacja oprogramowania Veritas dostawy
48 ZDW-DN-4-271-1-94/20 Dostawa i obsługa 2 liczników rowerzystów dostawy
49 RDWNS-271-2-20/20 „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
50 ZDW-DN-4-271-1-120/20 Dostawa i personalizacja modułów SAM AV2 na potrzeby rozbudowy... dostawy
51 RDWNS-271-2-19/20 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
52 ZDW-DN-4-271-1-111/20 Naprawa zasilaczy awaryjnych usługi
53 RDWM-271-2-18/20 Wykonanie zasilania elektrycznego bramy zewnętrznej ogrodzeniowej,... roboty budowlane
54 RDWM-271-2-17/20 Naprawa układu wtryskowego silnika Diesla wraz z pozostałymi pracami... usługi
55 RDWJ-271/2-11/20 Zakup Skrapiarki (zalewarki) dostawy
56 RDWJ-271/2-10/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
57 RDWJ-271/2-9/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
58 RDWJ-271/2-8/20 Awaryjna naprawa, zabezpieczenie i uszczelnienie uszkodzonego... roboty budowlane
59 RDWJ-271-2-7/20 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
60 RDWJ-271/2-6/20 Awaryjne zabezpieczenie korpusu drogowego DW 964 w m. Strzelce Małe... roboty budowlane
Strona 4 z 160