Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2058
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 RDWNS-271-2-8/19 „Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME... dostawy
47 RDWT-271-2-14/19 Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 roboty budowlane
48 ZDW-DN-4-271-1-46/19 Spawanie elementów metalowych, tj. barier, słupków usługi
49 RDWK-271-2-11/2019. Remont nawierzchni w m.Libiąż-Dw780. roboty budowlane
50 RDWK-271-2-10/19 Wymiana nawierzchni pierścienia ronda Kolbego w miejscowości... roboty budowlane
51 ZDW-DN-4-271-1-44/19 Aktualizacja oprogramowania VGM Server moduł OnGeo Map i VisioForge... dostawy
52 RDWT-271-2-11/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
53 ZDW-DN-4-271-1-45/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
54 RDWNS-271-2-8/19 Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME... dostawy
55 ZDW-DN-4-271-1-43/19 Naprawa urządzenia UPS „Multisentry 15 kVA dostawy
56 ZDW-DN-4-271-1-42/19 Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanych do pracy w sieci... dostawy
57 ZDW-DN-4-271-1-37/19 Opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania... usługi
58 ZDW-DN-4271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
59 ZDW-DN-4-271-1-32/19 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
60 RDWNS-271-2-7/19 „Uzupełnienie brakujących klap zwrotnych na przepustach wałowych w/c... roboty budowlane
Strona 4 z 138