Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2056
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 RDWK-271-2-7/19 Naprawa uszkodzeń sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
62 ZDW-DN-4-271-1-39/19 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej dla... usługi
63 ZDW-DN-4-271-1-38/19 Aktualizacja oprogramowania Pix4D Mapper usługi
64 ZDW-DN-4-271-1-31/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
65 RDWT-271-2-7/19 „Remont obiektu mostowego w miejscowości Golanka odc. 080 km 0+474 –... roboty budowlane
66 ZDW-DN-4-271-1-34/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
67 ZDW-DN-4-271-1-35/19 Wykonanie, dostawa i montaż siatek zabezpieczających na moście... roboty budowlane
68 ZDW-DN-4-271-1-26/19 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 7 działek położonych w... usługi
69 ZDW-DN-4-271-1-33/19 Modernizacja przejść dla pieszych - DW 969 w Krościenku nad Dunajcem roboty budowlane
70 ZDW-DN-4-271-1-29/19 Budowa nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą... roboty budowlane
71 ZDW-DN-4-271-1-28/19 Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów usługi
72 RDWNS-271-2-4/19 „Ramowanie i oczyszczenie skarpy skalnej w ciągu DW 971” roboty budowlane
73 RDWNS-271-2-3/19 „Wynajem środka transportu typu HDS do przewozu betonowych zapór... usługi
74 ZDW-DN-4-271-1-27/19 „Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych... usługi
75 ZDW-DN-4-271-1-30/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
Strona 5 z 138