Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2197
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-1-92/19 Wykonanie audytu KRI usługi
62 ZDW-DN-4-271-1-91/19 Wznowienie serwisów dla czterech urządzeń typu Firewall "Fortigate... usługi
63 ZDW-DN-4-271-1-86/19 Wykonanie pięcioletnich przeglądów budowlanych w obiektach Zarządu... usługi
64 RDWJ-271/2-10/19 Roboty porządkowe na trasach pieszo - rowerowych na terenie gminy... roboty budowlane
65 RDWJ-271/2-9/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
66 RDWJ-271/2-8/19 Zakup i dostawa 500 szt. elementów odstraszających zwierzynę tzw... dostawy
67 RDWJ-271/2-7/19 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
68 RDWJ-271/2-6/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW Jakubowice Obwód... usługi
69 ZDW-DN-4-271-1-104/19 Wykonanie stałej miesięcznej konserwacji urządzeń telekomunikacyjnej usługi
70 ZDW-DN-4-271-1-95/19 Remont sieci teleinformatycznej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
71 ZDW-DN-4-271-1-94/19 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego dostawy
72 ZDW-DN-4-271-1-81/19 Remont pomieszczeń budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 roboty budowlane
73 ZDW-DN-4-271-1-93/19 Aktualizacja oprogramowania VGM Measure Mod Server usługi
74 ZDW-DN-4-271-1-89/19 Regeneracja, kalibracja i wymiana elementów stacji pomiarowych roboty budowlane
75 ZDW-DN-4-271-1-90/19 Naprawa uszkodzonej sygnalizacji D-6 wraz z wymianą słupa... roboty budowlane
Strona 5 z 147