Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2399
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 RDWJ-271/2-5/20 Przełożenie stacji meteorologicznej do m. Miechów roboty budowlane
62 ZDW-DN-4-271-1-104/20 Usługi recepcyjne w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym w Zakopanem... usługi
63 RDWM-271-2-16/20 Zakup sprzętu i urządzeń dla RDW w Myślenicach. dostawy
64 ZDW-DN-4-271-1-103/20 Naprawy pogwarancyjne elementów systemu MKA usługi
65 ZDW-DN-4-271-1-101/20 Wymiana modemów w sterownikach sygnalizacji świetlnych i stacjach... roboty budowlane
66 ZDW-DN-4-271-1-102/20 Naprawa elementów meteo i ANPR roboty budowlane
67 ZDW-DN-4-271-1-98/20 Zakup laptopów dostawy
68 RDWM-271-2-15/20 Dostawa elementów uzupełniających do barier drogowych. dostawy
69 RDWM-271-2-14/20 Wymiana włazów kanalizacyjnych standardowych na włazy... roboty budowlane
70 RDWNS-271-2-18/20 „Zakup sprzętu do wycinania i zalewania szczelin oraz agregatów... dostawy
71 RDWNS-271-2-17/20 „Zakup ubijaka wibracyjnego” dostawy
72 RDWNS-271-2-16/20 „Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na podwoziu” dostawy
73 ZDW-DN-4-271-1-96/20 Remont pomieszczeń w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach roboty budowlane
74 ZDW-DN-4-271-1-100/20 Demontaż i przesunięcie automatów MKA roboty budowlane
75 ZDW-DN-4-271-1-97/20 Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku ZDW ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
Strona 5 z 160