Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2256
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-1-17/20 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rzekę Przemsze w... usługi
77 ZDW-DN-4-271-1-16/20 Zakup aparatu cyfrowego dostawy
78 RDWNS-271-2-4/20 „Naprawa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu DW 971... roboty budowlane
79 RDWM-271-2-3/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
80 RDWJ-271/2-1/20 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
81 ZDW-DN-4-271-1-15/20 Aktualizacja oprogramowania MNGO Web Map SaaS Enterprise usługi
82 ZDW-DN-4-271-1-14/20 Aktualizacja oprogramowania ISID Framework V2.0 ASP.NET SERVER i... usługi
83 --- Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów... usługi
84 ZDW-DN-4-271-1-12/20 Świadczenie pomocy prawnej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie usługi
85 ZDW-DN-4-271-1-10/20 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy... usługi
86 ZDW-DN-4-271-1-11/20 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
87 ZDW-DN-4-271-1-9/20 Dostawa materiałów biurowych w 2020 roku dla Zarządu Dróg... dostawy
88 ZDW-DN-4-271-1-8/20 Naprawy pogwarancyjne elementów systemu MKA usługi
89 RDWNS-271-2-1/20 „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
90 RDWNS-271-2-2/20 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
Strona 6 z 151