Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2197
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-1-88/19 Usługi recepcyjne w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym w Zakopanem... usługi
77 ZDW-DN-4-271-1-87/19 Naprawa znaków zmiennej treści (VMS) Inteligentnego Systemu... usługi
78 RDWT-271-2-47/19 „Regulacja bariery linowej BL-4 w ciągu DW768 wraz z naciągiem oraz... roboty budowlane
79 RDWM-271-2-19/19 Tymczasowe zabezpieczenie i oczyszczenie przepustu w ciągu DW 956 w... roboty budowlane
80 ZDW-DN-4-271-1-84/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
81 RDWT-271-2-46/19 Usługa utrzymania czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
82 RDWNS-271-2-24/19 "Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do siedziby Rejonu... dostawy
83 RDWNS-271-2-26/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... roboty budowlane
84 RDWNS-271-2-23/19 „Wykonanie przejścia dla pieszych w/c DW 981 odc. 070 km 0+728, w m... roboty budowlane
85 RDWT-271-2-45/19 "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
86 RDWNS-271-2-25/19 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
87 ZDW-DN-4-271-1-82/19 Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych usługi
88 ZDW-DN-4-271-1-83/19 Wymiana kamer ANPR oraz dysków w kamerach Zintegrowanego Systemu... roboty budowlane
89 RDWNS-271-2-22/19 „Roboty naprawcze na DW 957 w m. Piekielnik - do umowy nr... roboty budowlane
90 RDWNS-271-2-19/19 „Roboty konserwacyjne i naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu... roboty budowlane
Strona 6 z 147