Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2058
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-1-27/19 „Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych... usługi
77 ZDW-DN-4-271-1-30/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
78 RDWNS-271-2-5/19 „Zabezpieczenie i naprawa elementów mostu w ciągu DW 969 w m. Dębno” roboty budowlane
79 ZDW-DN-4-271-1-20/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
80 RDWM-271-2-5/19 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
81 ZDW-DN-4-271-1-24/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
82 ZDW-DN-4-271-1-21/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
83 ZDW-DN-4-271-1-21/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
84 RDWNS-271-2-6/19 „Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków” dostawy
85 ZDW-DN-4-271-1-16/19 Opracowanie analizy dokumentacji przetargowej dla zamówienia pn... usługi
86 ZDW-DN-4-271-1-22/19 Wykonanie i montaż tablic w Miejscach Obsługi Rowerzystów (MOR) w... usługi
87 ZDW-DN-4-271-1-23/1/19 Roboty remontowe polegające na wymianie wykładziny dywanowej w... roboty budowlane
88 ZDW-DN-4-271-1-19/19 Aktualizacja oprogramowania ZF CmdLine Turbo Converter 6 users - 2019 dostawy
89 RDWJ-271/2-1/19 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
90 ZDW-DN-4-271-1-17/19 Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu dla inwestycji pn.:... usługi
Strona 6 z 138