Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2253
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZDW-DN-4-271-1-7/20 Aktualizacja oprogramowania VID-VGM STREEMING VPS SERVER SaaS usługi
92 RDWNS-271-2-3/20 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
93 ZDW-DN-4-271-1-5/20 Ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku w pracy z dnia 22... usługi
94 RDWM-271-2-2/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
95 RDWM-271-2-1/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
96 nr ZUM/UM - 4/2020 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
97 ZDW-DN-4-271-1-3/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
98 ZDW-DN-4-271-1-101/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
99 ZDW-DN-4-271-1-02/20 Aktualizacja oprogramowania OMCS 2020 Map Viewer usługi
100 ZDW-DN4-271-1-114/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
101 ZDW-DN-4-271-1-97/19 „Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu... usługi
102 ZDW-DN-4-271-1-96/19 „Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej... usługi
103 ZDW-DN-4-271-1-85/19 Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w... usługi
104 ZDW-DN-4-271-1-108/19 Wykonanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wpływu projektowanej... usługi
105 ZDW-DN-4-271-1-110/19 Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
Strona 7 z 151