Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2197
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
92 RDWK-271-2-35 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
93 RDWT-271-2-44/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
94 ZDW-DN-4-271-1-82/19 Poprawa płynności ruchu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z... usługi
95 RDWK-271-2-32/19 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Łęki odc 040 km 1+550 -1... roboty budowlane
96 RDWM-271-2-18/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
97 RDWM-271-2-17/19 Zakup wraz z dostawą elementów odstraszających zwierzynę tzw... dostawy
98 ZDW-DN-4-271-1-77/19 Aktualizacja urządzenia Barracuda WebFilter 610 usługi
99 ZDW-DN-4-271-1-78/19 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Zarządzie Dróg... usługi
100 ZDW-DN-4-271-1-70/19 Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Zarządu... usługi
101 RDWM-271-2-16/19 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
102 RDWM-271-2-15/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
103 RDWNS-271-2-21/19 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
104 ZDW-DN-4-271-1-72/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
105 ZDW-DN-4-271-1-79/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
Strona 7 z 147