Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 2399
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWK-271-2-29/20 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie dostawy
92 ZDW-DN-4-271-1-85/20 Konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości... roboty budowlane
93 ZDW-DU-3-271-ZMW/25/2020 „Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych... usługi
94 RDWNS-271-2-15/20 „Zakup używanej koparko-ładowarki” dostawy
95 RDWNS-271-2-16/20 „Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na podwoziu” dostawy
96 RDWT-271-2-34/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
97 RDWT-271-2-33/20 „Naprawa dylatacji modułowej wraz z wymianą nawierzchni... roboty budowlane
98 RDWM-271-2-12/20 Remont chodnika w ciągu DW 956 w m. Sułkowice. roboty budowlane
99 RDWM-271-2-11/20 Remont chodnika w ciągu DW 967 w m. Dobczyce. roboty budowlane
100 RDWT-271-2-32/20 „Remont chodnika w ciągu DW 980 w m. Siemiechów” roboty budowlane
101 ZDW-DN-4-271-1-81/20 Inwentaryzacja geodezyjna robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym... usługi
102 RDWT-271-2-31/20 „Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 979 w m. Zagórzany”. roboty budowlane
103 RDWT-271-2-30/20 Dostawa płyt termoizolacyjnych PIR wraz z akcesoriami dostawy
104 ZDW-DN-4-271-1-79/20 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Zarządzie Dróg... usługi
105 RDWT-271-2-29/20 Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 979 w m. Zagórzany roboty budowlane
Strona 7 z 160