Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2056
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
92 RDWT-271-2-2/19 "Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
93 ZDW-DN-4-271-1-15/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
94 RDWK-271-2-4/19 Naprawa oświetlenia ulicznego w m.Babice-Obwodnica. roboty budowlane
95 RDWK-271-2-5/19 Naprawa aktywnego przejścia dla pieszych w m.Trzebinia. roboty budowlane
96 ZDW-DU-3-271-ZMW/2/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
97 ZDW-DN-4-271-1-14/19 Zakup sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania dostawy
98 RDWT-271-2-3/19 Montaż balustrady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Faściszowa roboty budowlane
99 ZDW-DN-4-271-1-13/19 Dostawa materiałów biurowych w 2019 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
100 ZDW-DN-4-271-1-9/19 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
101 ZDW-DN-4-271-1-12/19 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
102 ZDW-DN-4-271-1-6/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
103 ZDW-DN-4-271-1-10/19 Aktualizacja oprogramowania VGM 4K-4 Cam plugin i VGM Player V3.0... dostawy
104 ZDW-DN-4-271-1-7/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
105 ZDW-DN-4-271-1-11/19 Opracowanie analizy hydraulicznej wpływu projektowanego mostu na rz... usługi
Strona 7 z 138