Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
23.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego dla uszkodzenia na DW nr 958 w miejscowości Bielanka.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-56/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 121/2019/ZDW
data zawarcia: 13.08.2019

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

WYKONAWCA:
Chemkop Laborgeo Przedsiębiorstwo Usług geologiczno-laboratoryjnych ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków

przedmiot umowy:
Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego dla uszkodzenia na DW nr 958 w miejscowości Bielanka.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych