Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
28.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadań realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w podziale na części:Część 1: Modernizacja odcinków DW 993 na odcinku Gorlice – Lipinki.Część 2: Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w miejscowości Krośnica.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-57/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Część 1
DANE UMOWY:
umowa nr 123/2019/ZDW
data zawarcia: 14.08.2019 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o., al. Rzeczypospolitej 27a/89, 02-972 Warszawa
przedmiot umowy:
Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadań realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w podziale na części:Część 1: Modernizacja odcinków DW 993 na odcinku Gorlice – Lipinki
Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 2
DANE UMOWY:
umowa nr 124/2019/ZDW
data zawarcia: 14.08.2019 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o., al. Rzeczypospolitej 27a/89, 02-972 Warszawa
przedmiot umowy:
Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadań realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w podziale na części: Część 2: Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w miejscowości Krośnica.
Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych