Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
16.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Kraków DW 948-do umowy 51/2014/ZDW z dn: 25.04.2014r.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-17/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
23.09.2019
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Umowa nr ; 21/2019/RDWK z dn: 30.09.2019.
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A.
Wykonawca:Adam Kruszyna F.H.U. Adim Adam Kruszyna 32-020 Wieliczka
Przedmiot umow ;Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Kraków DW 948-do umowy 51/2014/ZDW z dn: 25.04.2014r.