Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
18.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń finansowych Wykonawcy- PBI Energopol sp. z o.o. w związku z realizacją umowy nr 169/2016/ZDW z dnia 14.09.2016r. na wykonanie zadania pn. Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-59/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 140/2019/ZDW
data zawarcia: 13.09.2019 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: „BWŻ – BUR” sp. z o. o. ul. Sucha 2, 30-601 Kraków
przedmiot umowy:
Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń finansowych Wykonawcy- PBI Energopol sp. z o.o. w związku z realizacją umowy nr 169/2016/ZDW z dnia 14.09.2016r. na wykonanie zadania pn. Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych