Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
20.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m. Dębno – roboty wynikające z zaleceń ekspertyzy stanu technicznego”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-1-6/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 22/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 26 września 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m. Dębno – roboty wynikające z zaleceń ekspertyzy stanu technicznego”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Zakład Budowlano-Drogowy „BUD-DROG” Zdzisław Haraf ul. Prusa 24a, 33-300 Nowy Sącz
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.