Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
01.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW Nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Biskupice Radłowskie – Wojnicz – Zakliczyn – Dąbrowa w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową DW 975 odc. 280 km 1+924,00 do km 2+142,00 w m. Gródek nad Dunajcem” – Zadanie nr II
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-66/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 149/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 26.09.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW Nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Biskupice Radłowskie – Wojnicz – Zakliczyn – Dąbrowa w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową DW 975 odc. 280 km 1+924,00 do km 2+142,00 w m. Gródek nad Dunajcem” – Zadanie nr II"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : FK Projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron Łącko 870, 33-390 Łącko

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.