Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
01.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz z kopiowaniem i skanowaniem dokumentów czarno - białych i zapisem w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych ELO
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-62/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 141/2019/ZDW
data zawarcia: 16.09.2019
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Wykonawca będący osobą fizyczną nie wyraził zgody na podanie swoich danych do publicznej wiadomości

przedmiot umowy:
Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz z kopiowaniem i skanowaniem dokumentów czarno - białych i zapisem w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych ELO

Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych