Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
03.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonania tabliczek informacyjnych na Małopolskie Trasy Rowerowe.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-61/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 142/2019/ZDW
data zawarcia: 16.09.2019
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
WIMED Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

przedmiot umowy:
Wykonania tabliczek informacyjnych na Małopolskie Trasy Rowerowe.

Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych