Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji:
03.09.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Analiza dokumentacji oraz przeprowadzenie instruktażu prawidłowego postępowania w zakresie podatku VAT z uwzględnieniem procesu centralizacji systemu rozliczania podatku VAT przez Województwo Małopolskie w zakresie rozliczeń prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w roku 2020
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-56/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 139/2020/ZDW
Data zawarcia umowy: 17.08.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Analiza dokumentacji oraz przeprowadzenie instruktażu prawidłowego postępowania w zakresie podatku VAT z uwzględnieniem procesu centralizacji systemu rozliczania podatku VAT przez Województwo Małopolskie w zakresie rozliczeń prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w roku 2020

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Grupa GUMUŁKA – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. ul. Matejki 4, 40-077 Katowice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych