Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji słuiżącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta, w przypadku połączenia za pomocą aplikacji to: zdw.krakow.pl.


Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 1873
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-81/20 Dostawa samochodów osobowych –z podziałem na części dostawy
2 RDWNS-271-1-26/20 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
3 RDWJ-271-1-15/20 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
4 ZDW-DN-4-271-75/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
5 RDWT-271-1-7/20 „Dostawa ładowacza czołowego, łyżki do materiałów sypkich oraz wideł... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-74/20 Dostawa 2 szt. samochodów dostawczych dostawy
7 ZDW-DN-4-271-73/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na terenie m... usługi
8 RDWJ-271-1-14/20 Roboty naprawcze chodnika w ciągu DW 791 w m. Klucze na długości 335... roboty budowlane
9 RDWJ-271-1-13/20 Naprawa tras rowerowych będących w zarządzaniu Rejonu Dróg... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-72/20 Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego ZDW ul... roboty budowlane
11 RDWNS-271-1-25/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981 roboty budowlane
12 RDWJ-271-1-12/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
13 RDWNS-271-1-24/20 Likwidacja uszkodzeń i deformacji nawierzchni DW 971 roboty budowlane
14 RDWJ-271-1-11/20 Roboty konserwacyjne i naprawcze na trasach rowerowych będących w... roboty budowlane
15 RDWJ-271-1-10/20 Naprawa obiektów inżynierskich (przepustów i konstrukcji oporowych)... roboty budowlane
Strona 1 z 125