Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1577
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-1-9/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
2 RDWNS-271-1-8/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-86/18 Remont zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 971 w m... roboty budowlane
4 RDWNS-271-1-7/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
5 RDWT-271-1-10/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-81/18 Remont pomieszczeń biurowych i socjalnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-79/18 Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 070 km 3+459 na potoku bez... usługi
8 ZDW-DN-4-271-77/18 Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania... usługi
9 RDWJ-271-1-13/18 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-75/18 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271- 74/18 Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad... usługi
12 ZDW-DN-4-271-73/18 Roboty remontowe na nieruchomościach przy ul. Proszowskiej 14,... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-69/18 Zabezpieczenie powstałych uszkodzeń na terenie gmin Mszana Dolna i... roboty budowlane
14 RDWNS-271-1-6/18 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
15 ZDW-DN-4-271-72/18 Przebudowa przepustu w m. Poręba Radlna w ciągu DW 977 odc. 020 km... roboty budowlane
Strona 1 z 106