Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1940
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-74/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
2 ZDW-DN-4-271-67/21 Remont nawierzchni DW 973 na odcinku Hubenice – Kozłów roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-63/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
4 ZDW-DN-4-271-65/21 Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-59/21 Modernizacja odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-64/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-61/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-62/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-51/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
10 ZDW-DN-4-271-60/21 Zabezpieczenie uszkodzonego korpusu drogowego DW 958 w m. Raba Wyżna roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-54/21 Modernizacja przejść dla pieszych – DW 993 w m. Kryg roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-53/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-45/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi w m... usługi
14 ZDW-DN-4-271-44/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa połączenia węzła... usługi
15 ZDW-DN-4-271-46/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K (Szarów –... usługi
Strona 1 z 130