Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 1783
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-43/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 966 Muchówka –... usługi
2 RDWNS-271-1-10/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
3 RDWNS-271-1-9/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
4 RDWNS-271-1-8/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
5 RDWNS-271-1-5/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
6 RDWNS-271-1-4/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
7 RDWNS-271-1-3/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-35/20 Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 781 w m. Chrzanów ul... usługi
9 ZDW-DN-4-271-30/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień... usługi
10 ZDW-DN-4-271-31/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA TUCHOWA w ciągu DW... usługi
11 RDWM-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 946 Kuków... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-27/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece... usługi
13 ZDW-DN-4-271-22/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 – Etap II –... usługi
14 ZDW-DN-4-271-25/20 Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-26/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
Strona 1 z 119