Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 1672
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-1-4/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec... roboty budowlane
2 RDWM-271-1-2/19 Remont nawierzchni DW 953 Rzozów - Gołuchowice. roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-34/19 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych dostawy
4 ZDW-DN-4-271-31/19 Modernizacja dróg wojewódzkich – DW 971 w m. Żegiestów roboty budowlane
5 RDWM-271-1-1/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Modernizacja DW 953... roboty budowlane
6 RDWNS-271-1-3/19 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
7 ZDW-DN-4-271-27/19 Usunięcie szkody powstałej w wyniku wichury (lokalizacja Nowy Sącz... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-24/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
9 ZDW-DN-4-271-20/19 Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 975... usługi
10 RDWNS-271-1-2/19 „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Modernizacja DW 975... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-23/19 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271- 22/19 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego z garażem w... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-17/19 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
14 ZDW-DN-4-271-19/19 Przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami w m. Małastów w ciągu DW... roboty budowlane
15 RDWT-271-1-4/19 Realizacja Projektów "BO Małopolska" edycja II - Budowa parkingu... roboty budowlane
Strona 1 z 112