Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1645
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-9/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-6/19 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
3 ZDW-DN-4-271-4/19 Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-5/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
6 ZDW-DN-4-271-2/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-95/18 Rozbudowa DW 964 Wola Batorska – Świniary z podziałem na części: Część 1:... roboty budowlane
8 RDWNS-271-1-12/18 „Remont nawierzchni DW 969 w m. Kłodne stanowiący fragment... roboty budowlane
9 RDWNS-271-1-11/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
10 RDWNS-271-1-10/18 „Remont nawierzchni DW 969 w m. Kłodne stanowiący fragment... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271- 94/18 Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad... usługi
12 ZDW-DN-4-271-92/18 Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich Województwa... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-93/18 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim –... usługi
14 RDWNS-271-1-9/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
15 RDWM-271-1-14/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich - DW 946 w m... roboty budowlane
Strona 1 z 110