Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1656
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-1-4/19 Realizacja Projektów "BO Małopolska" edycja II - Budowa parkingu... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-13/19 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 965 odc. 210 od km 5+915... usługi
3 RDWJ-271-1-3/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
4 ZDW-DN-4-271-15/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 965 Zielona –... usługi
5 RDWT-271-1-3/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Tarnów usługi
6 RDWNS-271-1-1/19 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
7 RDWJ-271-1-2/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
8 RDWJ-271-1-1/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
9 RDWT-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na ternie RDW Tarnów usługi
10 RDWT-271-1-1/19 Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
11 ZDW-DN-4-271-9/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-6/19 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
13 ZDW-DN-4-271-7/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
14 ZDW-DN-4-271-4/19 Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-5/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
Strona 1 z 111