Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 1727
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-83/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica –... usługi
2 RDWM-271-1-7/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w... usługi
3 ZDW-DN-4-271-80/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II... usługi
4 RDWM-271-1-6/19 Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków. roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-75/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
6 RDWM-271-1-5/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w... usługi
7 RDWM-271-1-4/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w... usługi
8 ZDW-DN-4-271-72/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
9 RDWM-271-1-3/19 Odtworzenie i umocnienie skarp korpusu drogowego DW 956 od strony... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-69/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
11 RDWNS-271-1-5/19 Nazwa zamówienia przed zmianą: „Modernizacja odcinków dróg... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-62/19 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece... usługi
13 ZDW-DN-4-271-68/19 Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-66/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
15 RDWK-271-1-5/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
Strona 1 z 116