Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1881
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-13/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-93/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 949 w m... roboty budowlane
3 RDWM-271-1-8/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
4 ZDW-DN-4-271-94/20 Modernizacja DW 969 Nowy Targ – Nowy Sącz roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-83/20 Zabezpieczenie korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-86/20 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
7 RDWNS-271-1-27/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg... usługi
8 RDWK-271-1-11/20 BIEŻĄCE UTRZYMANIE TRAS ROWEROWYCH NA TERENIE RDW W KRAKOWIE Z/S W... usługi
9 ZDW-DN-4-271-81/20 Dostawa samochodów osobowych –z podziałem na części dostawy
10 RDWNS-271-1-26/20 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
11 RDWJ-271-1-15/20 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
12 ZDW-DN-4-271-75/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
13 RDWT-271-1-7/20 „Dostawa ładowacza czołowego, łyżki do materiałów sypkich oraz wideł... dostawy
14 ZDW-DN-4-271-74/20 Dostawa 2 szt. samochodów dostawczych dostawy
15 ZDW-DN-4-271-73/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na terenie m... usługi
Strona 1 z 126