Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 1712
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-72/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-69/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
3 ZDW-DN-4-271-62/19 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece... usługi
4 ZDW-DN-4-271-66/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
5 RDWK-271-1-5/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-52/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-57/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki –... usługi
8 ZDW-DN-4-271-49/19 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czułówek Etap I... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-53/19 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-46/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-56/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka -... usługi
12 ZDW-DN-4-271-50/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
13 ZDW-DN-4-271-47/19 Remont dachu budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 roboty budowlane
14 RDWNS-271-1-4/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec... roboty budowlane
15 RDWJ-271-1-9/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
Strona 1 z 115