Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 1880
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-1/18 Bieżące utrzymanie trasy rowerowej na terenie RDW Kraków, z/s w... usługi
2 usługi
3 dostawy
4 dostawy
5 dostawy
6 RDWK-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781... roboty budowlane
7 RDWK-271-1-5/2018 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa chodnika w... roboty budowlane
8 RDWK-271-1-12/2018 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – -Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
9 RDWK-271-1-7/20 „Konserwacja nawierzchni DW 781 w m.Podolsze odc. 140km 3+710+ 4+060 „ roboty budowlane
10 RDWK-271-1-14/2018 „Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
11 RDWT-271-1-10/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977... roboty budowlane
12 ZDW-DI-3-271-1-88/12 " Dostawa 2000 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
13 RDWNS-271-1-25/14 "Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonego korpusu... roboty budowlane
14 ZDW-DI-3-271-74/10 "Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonej... roboty budowlane
15 RDWNS-271-1-9/15 "Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania... dostawy
Strona 1 z 126