Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 1769
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-1/18 Bieżące utrzymanie trasy rowerowej na terenie RDW Kraków, z/s w... usługi
2 usługi
3 dostawy
4 dostawy
5 dostawy
6 RDWK-271-1-5/2018 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa chodnika w... roboty budowlane
7 RDWK-271-1-12/2018 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – -Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
8 RDWK-271-1-14/2018 „Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
9 RDWT-271-1-10/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977... roboty budowlane
10 ZDW-DI-3-271-1-88/12 " Dostawa 2000 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
11 RDWNS-271-1-25/14 "Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonego korpusu... roboty budowlane
12 ZDW-DI-3-271-74/10 "Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonej... roboty budowlane
13 RDWNS-271-1-9/15 "Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania... dostawy
14 RDWNS-271-1-13/13 "Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu" dostawy
15 RDWNS-271-1-3/11 "Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
Strona 1 z 118