Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 1880
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWNS-271-1-2/20 „Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części” roboty budowlane
107 ZDW-DN-4-271-25/20 Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad... roboty budowlane
108 ZDW-DN-4-271-26/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
109 RDWK-271-1-2/20 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
110 RDWJ-271-1-3/20 Wykonanie robót naprawczych na moście w miejscowości Nowe Brzesko w... roboty budowlane
111 RDWNS-271-1-1/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
112 ZDW-DN-4-271-17/20 Modernizacja odcinków DW 993 na odcinku Gorlice – Lipinki roboty budowlane
113 RDWJ-271-1-2/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
114 ZDW-DN-4-271-23/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 973 Żabno –... usługi
115 ZDW-DN-4-271-20/20 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
116 ZDW-DN-4-271-19/20 Budowa mostu w ciągu DW 781 na kanale żeglugowym Smolice w m... roboty budowlane
117 RDWJ-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – nawierzchnia redukująca... roboty budowlane
118 ZDW-DN-4-271-15/20 Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956... usługi
119 ZDW-DN-4-271-18/20 Modernizacja DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem – przebudowa ronda... roboty budowlane
120 ZDW-DN-4-271-14/20 Przebudowa mostu w m. Ciężkowice na rzece Biała w ciągu DW 977 odc... usługi
Strona 8 z 126