Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 1769
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-18/19 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka... roboty budowlane
107 RDWJ-271-1-5/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW... roboty budowlane
108 RDWJ-271-1-4/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965... roboty budowlane
109 RDWT-271-1-4/19 Realizacja Projektów "BO Małopolska" edycja II - Budowa parkingu... roboty budowlane
110 ZDW-DN-4-271-14/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
111 ZDW-DN-4-271-13/19 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 965 odc. 210 od km 5+915... usługi
112 RDWJ-271-1-3/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
113 ZDW-DN-4-271-15/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 965 Zielona –... usługi
114 RDWT-271-1-3/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Tarnów usługi
115 ZDW-DN-4-271-10/19 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
116 RDWNS-271-1-1/19 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
117 RDWJ-271-1-2/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
118 ZDW-DN-4-271-11/19 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
119 RDWK-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s w... usługi
120 RDWJ-271-1-1/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
Strona 8 z 118