Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 1721
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-82/18 Remont pomieszczeń w budynku nr 2 ZDW Kraków ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
107 ZDW-DN-4-271-83/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich - DW 971... roboty budowlane
108 RDWT-271-1-12/18 „Montaż ekranów akustycznych w ciągu DW nr 975 w m. Dębina Zakrzowska” roboty budowlane
109 ZDW-DN-4-271-76/18 Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 040 km 0+506 na potoku bez... usługi
110 RDWT-271-1-11/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977... roboty budowlane
111 RDWM-271-1-7/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 946 w m... roboty budowlane
112 RDWM-271-1-6/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 953 odc... roboty budowlane
113 RDWNS-271-1-7/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
114 RDWT-271-1-10/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977... roboty budowlane
115 ZDW-DN-4-271-81/18 Remont pomieszczeń biurowych i socjalnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
116 ZDW-DN-4-271-79/18 Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 070 km 3+459 na potoku bez... usługi
117 ZDW-DN-4-271-78/18 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
118 RDWK-271-1-19/ 2018 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
119 ZDW-DN-4-271-80/18 Remont miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową na terenie przy... roboty budowlane
120 ZDW-DN-4-271-77/18 Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania... usługi
Strona 8 z 115