Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1949
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWNS-271-1-21/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981. roboty budowlane
107 RDWNS-271-1-20/20 Nazwa zamówienia przed zmianą: Likwidacja uszkodzeń i deformacji... roboty budowlane
108 RDWNS-271-1-19/20 Umocnienie przeciwskarpy rowu odwadniającego w/c DW 981, w m. Berest. roboty budowlane
109 RDWNS-271-1-18/20 Uzupełnienie i umocnienie korpusu drogowego DW 958 w m. Bielanka. roboty budowlane
110 RDWNS-271-1-17/20 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
111 RDWM-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych -... roboty budowlane
112 ZDW-DN-4-271-61/20 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z... usługi
113 ZDW-DN-4-271-60/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
114 ZDW-DN-4-271-59/20 Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na budynek o funkcji... roboty budowlane
115 ZDW-DN-4-271-58/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Tylmanowa polegająca na... usługi
116 RDWJ-271-1-8/20 Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 965 w m. Bochnia porzez... roboty budowlane
117 RDWJ-271-1-7/20 Remont DW 964 w m. Świniary i Niedary roboty budowlane
118 RDWJ-271-1-6/20 Roboty naprawcze na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach... roboty budowlane
119 ZDW-DN-4-271-57/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
120 RDWJ-271-1-5/20 Roboty naprawcze drogowe na DW 773 w gminie Sułoszowa po... roboty budowlane
Strona 8 z 130