Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 1880
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-12/20 Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 975... usługi
122 ZDW-DN-4-271-9/20 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
123 ZDW-DN-4-271-13/20 Budowa mostu na rzece Wieprzówka wraz z rozbudową odcinka drogi... roboty budowlane
124 ZDW-DN-4-271-8/20 System zarządzania dla upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich. dostawy
125 ZDW-DN-4-271-7/20 Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wieprzówka w ciągu DW 781... roboty budowlane
126 ZDW-DN-4-271-6/20 Dostawa samochodów osobowych dostawy
127 ZDW-DN-4-271-4/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
128 ZDW-DN-4-271-3/20 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
129 ZDW-DN-4-271-2/20 Dostawa samochodów – z podziałem na części dostawy
130 ZDW-DN-4-271-1/20 Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa... usługi
131 ZDW-DN-4-271-89/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Zabezpieczenie osuwiska w... usługi
132 ZDW-DN-4-271-88/19 Interwencyjne usuwanie pojawiających się skutków zdarzeń drogowych... usługi
133 ZDW-DN-4-271-87/19 Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa... usługi
134 ZDW-DN-4-271-86/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
135 ZDW-DN-4-271-84/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica –... usługi
Strona 9 z 126