Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 1720
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWJ-271-1-12/18 Sprawdzenie nośności obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu DW... usługi
122 ZDW-DN-4-271-75/18 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
123 ZDW-DN-4-271- 74/18 Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad... usługi
124 RDWK-271-1-18/18 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 wraz z drogą... roboty budowlane
125 ZDW-DN-4-271-73/18 Roboty remontowe na nieruchomościach przy ul. Proszowskiej 14,... roboty budowlane
126 RDWT-271-1-9/18 Obsługa przeprawy promowej na rzece Wiśle w ciągu drogi wojewódzkiej... usługi
127 RDWJ-271-1-11/18 Rewitalizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 783 w m. Miechów roboty budowlane
128 ZDW-DN-4-271-69/18 Zabezpieczenie powstałych uszkodzeń na terenie gmin Mszana Dolna i... roboty budowlane
129 RDWNS-271-1-6/18 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
130 RDWK-271-1-17/18 Remont Wiślanej Trasy Rowerowej w m.Oświęcim. roboty budowlane
131 RDWT-271-1-8/18 Montaż ekranów akustycznych w ciągu DW nr 975 w m. Dębina Zakrzowska roboty budowlane
132 ZDW-DN-4-271-72/18 Przebudowa przepustu w m. Poręba Radlna w ciągu DW 977 odc. 020 km... roboty budowlane
133 RDWM-271-1-5/18 Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie dróg wojewódzkich... usługi
134 ZDW-DN-4-271- 70/18 Rozbudowa DW 781 Chrzanów – Wieprz – zaprojektowanie i wykonanie... roboty budowlane
135 ZDW-DN-4-271-71/18 Remont miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową na terenie przy... roboty budowlane
Strona 9 z 115