Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 1769
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-92/18 Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich Województwa... roboty budowlane
137 ZDW-DN-4-271-93/18 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim –... usługi
138 RDWNS-271-1-9/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
139 RDWM-271-1-14/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich - DW 946 w m... roboty budowlane
140 RDWM-271-1-13/18 Wymiana barieroporęczy stalowych na barieroporecze mostowe typ... roboty budowlane
141 RDWK-271-1-20/18 1. Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania... usługi
142 RDWNS-271-1-8/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
143 ZDW-DN-4-271-91/18 Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
144 RDWM-271-1-12/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 946 w m... roboty budowlane
145 RDWM-271-1-11/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 953 odc... roboty budowlane
146 RDWJ-271-1-14/18 Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad ochronnych w ciągu... roboty budowlane
147 RDWT-271-1-13/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977 w m... roboty budowlane
148 RDWM-271-1-10/18 Remont nawierzchni DW 965 w m. Limanowa ul. W. Witosa. roboty budowlane
149 ZDW-DN-4-271-90/18 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
150 RDWM-271-1-9/18 Wymiana barieroporęczy stalowych na barieroporecze mostowe typ... roboty budowlane
Strona 10 z 118