Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 1877
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWJ-271-1-12/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
17 RDWNS-271-1-24/20 Likwidacja uszkodzeń i deformacji nawierzchni DW 971 roboty budowlane
18 RDWJ-271-1-11/20 Roboty konserwacyjne i naprawcze na trasach rowerowych będących w... roboty budowlane
19 RDWJ-271-1-10/20 Naprawa obiektów inżynierskich (przepustów i konstrukcji oporowych)... roboty budowlane
20 RDWNS-271-1-23/20 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
21 RDWK-271-1-7/20 „Konserwacja nawierzchni DW 781 w m.Podolsze odc. 140km 3+710+ 4+060 „ roboty budowlane
22 RDWJ-271-1-9/20 Roboty naprawcze drogowe na DW 773 w gminie Sułoszowa po... roboty budowlane
23 ZDW-DN-4-271-71/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
24 RDWM-271-1-7/20 Awaryjne zabezpieczenie skarpy korpusu drogowego DW 964 w m. Czasław... roboty budowlane
25 ZDW-DN-4-271-70/20 Przebudowa skrzyżowań DW 780 z drogami gminnymi w zakresie wlotów... roboty budowlane
26 ZDW-DN-4-271-68/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
27 ZDW-DN-4-271-69/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
28 ZDW-DN-4-271-66/20 Dostawa materiałów promocyjnych Programu INTERREG V-A Polska –... dostawy
29 ZDW-DN-4-271-65/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
30 RDWM-271-1-6/20 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinki drogi krajowej nr 7... usługi
Strona 2 z 126