Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 1769
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-4/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
17 ZDW-DN-4-271-3/20 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
18 ZDW-DN-4-271-2/20 Dostawa samochodów – z podziałem na części dostawy
19 ZDW-DN-4-271-1/20 Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa... usługi
20 ZDW-DN-4-271-89/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Zabezpieczenie osuwiska w... usługi
21 ZDW-DN-4-271-88/19 Interwencyjne usuwanie pojawiających się skutków zdarzeń drogowych... usługi
22 ZDW-DN-4-271-87/19 Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa... usługi
23 ZDW-DN-4-271-86/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
24 ZDW-DN-4-271-84/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica –... usługi
25 ZDW-DN-4-271-83/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica –... usługi
26 ZDW-DN-4-271-82/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II... usługi
27 RDWM-271-1-9/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w... usługi
28 RDWM-271-1-8/19 Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków. roboty budowlane
29 RDWM-271-1-7/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w... usługi
30 RDWNS-271-1-8/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu w ciągu DW 969... roboty budowlane
Strona 2 z 118