Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 1720
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-49/19 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czułówek Etap I... roboty budowlane
17 ZDW-DN-4-271-53/19 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
18 ZDW-DN-4-271-46/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
19 ZDW-DN-4-271-56/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka -... usługi
20 ZDW-DN-4-271-50/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
21 ZDW-DN-4-271-47/19 Remont dachu budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 roboty budowlane
22 RDWNS-271-1-4/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec... roboty budowlane
23 RDWJ-271-1-9/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
24 ZDW-DN-4-271-45/19 Opracowanie wielowariantowych koncepcji przebudowy skrzyżowań – z... usługi
25 ZDW-DN-4-271-43/19 Obwodnica Wolbromia Etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska... usługi
26 ZDW-DN-4-271-38/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
27 ZDW-DN-4-271-41/19 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
28 ZDW-DN-4-271-32/19 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-36/19 Wykonanie audytów energetycznych budynków Zarządu Dróg Wojewódzkich... usługi
30 ZDW-DN-4-271-39/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
Strona 2 z 115