Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 1769
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1711 RDW.NS/ZP-08-III/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
1712 RDW.NS/ZP-04-IV/2009 „Koszenie traw w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych... usługi
1713 RDW.NS/ZP-01-I/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
1714 RDW.NS/ZP-01-I/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
1715 RDW.NS/ZP-01-II/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
1716 RDW.NS/ZP-02-II/2009 „Wykonanie usługi polegającej na wywozie śniegu z dróg wojewódzkich... usługi
1717 RDW.NS/ZP-03-VII/2009 Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich i odcinków dróg wojewódzkich... roboty budowlane
1718 ZP-20/RJ/2009 Likwidacja przełomu na drodze wojewódzkiej nr 964 w m. Strzelce Małe roboty budowlane
1719 ZP 3 VII/2009 Przebudowa mostu na potoku Leśnica w m. Ostrowsko roboty budowlane
1720 ZP2VII/09 Przebudowa mostu w m. Kasina Wielka roboty budowlane
1721 ZP-RDW-K-33/2009 Odbudowa przepustu w m. Niesułowice w ciągu drogi woj. nr 791 Odc... roboty budowlane
1722 RDW.NS/ZP-09-VII/2009 „Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Berest” roboty budowlane
1723 RDWT/ZP-19/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 975 odcinek Wielka Wieś –... roboty budowlane
1724 RDW.NS/ZP-08-VII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
1725 RDW.NS/ZP-07-VII/2009 „Remont mostu na potoku Młyniska w m. Zakopane” roboty budowlane
Strona 115 z 118