Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1998
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1981 Budowy skrzyżowania ul. Balińskiej (drogi powiatowej) z ulicą-... roboty budowlane
1982 RDWT/ZP-15/2009 Remont zabezpieczenia podpór mostu na rzece Sękówka w miejscowości... roboty budowlane
1983 ZP 2 IV / 09 Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego... usługi
1984 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
1985 ZP 6V/09 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką" roboty budowlane
1986 ZP 2VI / 09 Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji oraz studium... usługi
1987 ZP-RDW-K-20/2009 Remont korpusu drogi woj. nr 949w m. Polanka Wielka – zabezpieczenie... roboty budowlane
1988 dostawy
1989 RDW.NS/ZP-03-IV/2009 „Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0 084, w/c... roboty budowlane
1990 ZP-16/RJ/2009 Remont wiaduktu nad torami PKP w m. Bochnia – zaprojektuj i wybuduj roboty budowlane
1991 RDW.NS/ZP-01-VI/2009 „Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko –... roboty budowlane
1992 PRÓBA zamieszczania ogłoszeń roboty budowlane
1993 ZP3V/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami... usługi
1994 RDWM/ZP-15/2009 Remont mostu na potoku Ubionka w m. Sułkowice w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
1995 RDWM/ZP-14/2009 Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
Strona 133 z 134