Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1886
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWJ-271-1-9/20 Roboty naprawcze drogowe na DW 773 w gminie Sułoszowa po... roboty budowlane
32 ZDW-DN-4-271-71/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
33 RDWM-271-1-7/20 Awaryjne zabezpieczenie skarpy korpusu drogowego DW 964 w m. Czasław... roboty budowlane
34 ZDW-DN-4-271-70/20 Przebudowa skrzyżowań DW 780 z drogami gminnymi w zakresie wlotów... roboty budowlane
35 ZDW-DN-4-271-68/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
36 ZDW-DN-4-271-69/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
37 ZDW-DN-4-271-66/20 Dostawa materiałów promocyjnych Programu INTERREG V-A Polska –... dostawy
38 ZDW-DN-4-271-65/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
39 RDWM-271-1-6/20 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinki drogi krajowej nr 7... usługi
40 RDWNS-271-1-22/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981 roboty budowlane
41 ZDW-DN-4-271-64/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Zabezpieczenie osuwisk w... usługi
42 ZDW-DN-4-271-63/20 Przebudowa skrzyżowań DW 780 z drogami gminnymi w zakresie wlotów... roboty budowlane
43 RDWNS-271-1-21/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981. roboty budowlane
44 RDWNS-271-1-20/20 Nazwa zamówienia przed zmianą: Likwidacja uszkodzeń i deformacji... roboty budowlane
45 RDWNS-271-1-19/20 Umocnienie przeciwskarpy rowu odwadniającego w/c DW 981, w m. Berest. roboty budowlane
Strona 3 z 126