Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 1720
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-27/19 Usunięcie szkody powstałej w wyniku wichury (lokalizacja Nowy Sącz... roboty budowlane
47 ZDW-DN-4-271-24/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
48 ZDW-DN-4-271-20/19 Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 975... usługi
49 RDWNS-271-1-2/19 „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Modernizacja DW 975... roboty budowlane
50 ZDW-DN-4-271-23/19 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
51 ZDW-DN-4-271- 22/19 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego z garażem w... roboty budowlane
52 ZDW-DN-4-271-21/19 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
53 RDWJ-271-1-7/19 Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Górka przy DW 768 roboty budowlane
54 ZDW-DN-4-271-17/19 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
55 RDWJ-271-1-6/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 Klucze roboty budowlane
56 ZDW-DN-4-271-19/19 Przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami w m. Małastów w ciągu DW... roboty budowlane
57 ZDW-DN-4-271-18/19 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka... roboty budowlane
58 RDWJ-271-1-5/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW... roboty budowlane
59 RDWJ-271-1-4/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965... roboty budowlane
60 RDWT-271-1-4/19 Realizacja Projektów "BO Małopolska" edycja II - Budowa parkingu... roboty budowlane
Strona 4 z 115