Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 1769
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-69/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
47 RDWJ-271-1-10/19 Roboty naprawcze na obiektach mostowych będących w zarządzaniu... roboty budowlane
48 RDWNS-271-1-5/19 Nazwa zamówienia przed zmianą: „Modernizacja odcinków dróg... roboty budowlane
49 ZDW-DN-4-271-67/19 Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. Wiśle w m... usługi
50 ZDW-DN-4-271-62/19 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece... usługi
51 ZDW-DN-4-271-68/19 Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G roboty budowlane
52 ZDW-DN-4-271-65/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
53 ZDW-DN-4-271-66/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
54 RDWK-271-1-5/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
55 ZDW-DN-4-271-61/19 Przebudowa mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka –... usługi
56 ZDW-DN-4-271-60/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w... usługi
57 ZDW-DN-4-271-52/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
58 ZDW-DN-4-271-58/19 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy... usługi
59 RDWT-271-1-8/19 „Przebudowa przepustu w m. Dominikowice DW 993 odc. 030 km 0+419” roboty budowlane
60 ZDW-DN-4-271-57/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki –... usługi
Strona 4 z 118