Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1883
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 RDWNS-271-1-16/20 „Odbudowa korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów” roboty budowlane
62 RDWK-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781... roboty budowlane
63 ZDW-DN-4-271-49/20 Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowego dostawy
64 RDWM-271-1-3/20 Remont chodnika w ciągu DW 964 w m. Wiśniowa. roboty budowlane
65 ZDW-DN-4-271-48/20 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji... usługi
66 RDWT-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – zabezpieczenie DW 980 w... roboty budowlane
67 ZDW-DN-4-271-51/20 Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn... usługi
68 RDWNS-271-1-15/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
69 RDWJ-271-1-4/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
70 ZDW-DN-4-271-46/20 Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 odc. 060 km 0+140... usługi
71 RDWNS-271-1-14/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
72 RDWNS-271-1-13/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
73 RDWNS-271-1-12/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
74 ZDW-DN-4-271-47/20 Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zabezpieczenie... usługi
75 ZDW-DN-4-271-50/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 966 Muchówka –... usługi
Strona 5 z 126