Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 1721
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 RDWT-271-1-4/19 Realizacja Projektów "BO Małopolska" edycja II - Budowa parkingu... roboty budowlane
62 ZDW-DN-4-271-14/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
63 ZDW-DN-4-271-13/19 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 965 odc. 210 od km 5+915... usługi
64 RDWJ-271-1-3/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
65 ZDW-DN-4-271-15/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 965 Zielona –... usługi
66 RDWT-271-1-3/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Tarnów usługi
67 ZDW-DN-4-271-10/19 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
68 RDWNS-271-1-1/19 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
69 RDWJ-271-1-2/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
70 ZDW-DN-4-271-11/19 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
71 RDWK-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s w... usługi
72 RDWJ-271-1-1/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
73 RDWT-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na ternie RDW Tarnów usługi
74 RDWT-271-1-1/19 Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
75 ZDW-DN-4-271-8/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
Strona 5 z 115