Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1998
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-65/21 Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych... roboty budowlane
62 ZDW-DN-4-271-59/21 Modernizacja odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji... roboty budowlane
63 ZDW-DN-4-271-64/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
64 ZDW-DN-4-271-57/21 Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 w m. Sułoszowa roboty budowlane
65 ZDW-DN-4-271-61/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
66 ZDW-DN-4-271-62/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
67 ZDW-DN-4-271-51/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
68 ZDW-DN-4-271-60/21 Zabezpieczenie uszkodzonego korpusu drogowego DW 958 w m. Raba Wyżna roboty budowlane
69 ZDW-DN-4-271-54/21 Modernizacja przejść dla pieszych – DW 993 w m. Kryg roboty budowlane
70 ZDW-DN-4-271-53/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
71 ZDW-DN-4-271-45/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi w m... usługi
72 ZDW-DN-4-271-44/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa połączenia węzła... usługi
73 ZDW-DN-4-271-46/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K (Szarów –... usługi
74 ZDW-DN-4-271-43/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
75 ZDW-DN-4-271-42/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 5 z 134