Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 1721
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-9/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
77 ZDW-DN-4-271-6/19 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
78 ZDW-DN-4-271-7/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
79 ZDW-DN-4-271-4/19 Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem roboty budowlane
80 ZDW-DN-4-271-5/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
81 ZDW-DN-4-271-1/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
82 ZDW-DN-4-271-2/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
83 ZDW-DN-4-271-95/18 Rozbudowa DW 964 Wola Batorska – Świniary z podziałem na części: Część 1:... roboty budowlane
84 RDWNS-271-1-12/18 „Remont nawierzchni DW 969 w m. Kłodne stanowiący fragment... roboty budowlane
85 RDWNS-271-1-11/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
86 RDWNS-271-1-10/18 „Remont nawierzchni DW 969 w m. Kłodne stanowiący fragment... roboty budowlane
87 ZDW-DN-4-271- 94/18 Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad... usługi
88 ZDW-DN-4-271-92/18 Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich Województwa... roboty budowlane
89 ZDW-DN-4-271-93/18 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim –... usługi
90 RDWNS-271-1-9/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
Strona 6 z 115