Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 1769
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-32/19 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
77 ZDW-DN-4-271-36/19 Wykonanie audytów energetycznych budynków Zarządu Dróg Wojewódzkich... usługi
78 ZDW-DN-4-271-39/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
79 ZDW-DN-4-271-40/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w... usługi
80 RDWM-271-1-2/19 Remont nawierzchni DW 953 Rzozów - Gołuchowice. roboty budowlane
81 RDWJ-271-1-8/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
82 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
83 ZDW-DN-4-271-33/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
84 ZDW-DN-4-271-34/19 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych dostawy
85 RDWK-271-1-4/19 1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW781... roboty budowlane
86 ZDW-DN-4-271-37/19 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 130 km 0+508... usługi
87 ZDW-DN-4-271-16/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Koszyc usługi
88 ZDW-DN-4-271-35/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
89 ZDW-DN-4-271-31/19 Modernizacja dróg wojewódzkich – DW 971 w m. Żegiestów roboty budowlane
90 ZDW-DN-4-271-30/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
Strona 6 z 118