Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1998
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-40/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
77 ZDW-DN-4-271-35/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
78 ZDW-DN-4-271-33/21 Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad... roboty budowlane
79 ZDW-DN-4-271-34/21 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
80 ZDW-DN-4-271-26/21 Przebudowa DW 768 w m. Koszyce polegająca na budowie chodnika –... usługi
81 ZDW-DN-4-271-27/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 780 z DP 1020K (ul... usługi
82 ZDW-DN-4-271-25/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m... usługi
83 ZDW-DN-4-271-32/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
84 ZDW-DN-4-271-18/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
85 ZDW-DN-4-271-17/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
86 ZDW-DN-4-271-16/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
87 ZDW-DN-4-271-15/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
88 ZDW-DN-4-271-4/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
89 ZDW-DN-4-271-38/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
90 ZDW-DN-4-271-28/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
Strona 6 z 134