Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 1880
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-43/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 966 Muchówka –... usługi
77 ZDW-DN-4-271-38/20 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z... usługi
78 ZDW-DN-4-271-41/20 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
79 ZDW-DN-4-271-39/20 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
80 ZDW-DN-4-271-36/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
81 RDWM-271-1-2/20 Remont przepustu wraz z dojazdami w m. Kuków w ciągu DW 946 odc. 020... roboty budowlane
82 RDWT-271-1-4/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w... roboty budowlane
83 ZDW-DN-4-271-37/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 968 w m... roboty budowlane
84 RDWNS-271-1-11/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
85 RDWNS-271-1-10/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
86 RDWNS-271-1-9/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
87 RDWNS-271-1-8/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
88 RDWNS-271-1-7/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
89 RDWNS-271-1-6/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
90 RDWNS-271-1-5/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
Strona 6 z 126