Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 1949
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWJ-271-1-10/20 Naprawa obiektów inżynierskich (przepustów i konstrukcji oporowych)... roboty budowlane
92 RDWNS-271-1-23/20 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
93 RDWK-271-1-7/20 „Konserwacja nawierzchni DW 781 w m.Podolsze odc. 140km 3+710+ 4+060 „ roboty budowlane
94 RDWJ-271-1-9/20 Roboty naprawcze drogowe na DW 773 w gminie Sułoszowa po... roboty budowlane
95 ZDW-DN-4-271-71/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
96 RDWM-271-1-7/20 Awaryjne zabezpieczenie skarpy korpusu drogowego DW 964 w m. Czasław... roboty budowlane
97 ZDW-DN-4-271-70/20 Przebudowa skrzyżowań DW 780 z drogami gminnymi w zakresie wlotów... roboty budowlane
98 ZDW-DN-4-271-68/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
99 ZDW-DN-4-271-69/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
100 ZDW-DN-4-271-66/20 Dostawa materiałów promocyjnych Programu INTERREG V-A Polska –... dostawy
101 ZDW-DN-4-271-65/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
102 RDWM-271-1-6/20 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinki drogi krajowej nr 7... usługi
103 RDWNS-271-1-22/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981 roboty budowlane
104 ZDW-DN-4-271-64/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Zabezpieczenie osuwisk w... usługi
105 ZDW-DN-4-271-63/20 Przebudowa skrzyżowań DW 780 z drogami gminnymi w zakresie wlotów... roboty budowlane
Strona 7 z 130