Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 1721
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWM-271-1-14/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich - DW 946 w m... roboty budowlane
92 RDWM-271-1-13/18 Wymiana barieroporęczy stalowych na barieroporecze mostowe typ... roboty budowlane
93 RDWK-271-1-20/18 1. Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania... usługi
94 RDWNS-271-1-8/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
95 ZDW-DN-4-271-91/18 Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
96 RDWM-271-1-12/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 946 w m... roboty budowlane
97 RDWM-271-1-11/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 953 odc... roboty budowlane
98 RDWJ-271-1-14/18 Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad ochronnych w ciągu... roboty budowlane
99 RDWT-271-1-13/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977 w m... roboty budowlane
100 RDWM-271-1-10/18 Remont nawierzchni DW 965 w m. Limanowa ul. W. Witosa. roboty budowlane
101 ZDW-DN-4-271-90/18 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
102 RDWM-271-1-9/18 Wymiana barieroporęczy stalowych na barieroporecze mostowe typ... roboty budowlane
103 RDWM-271-1-8/18 Remont nawierzchni DW 956 w m. Budzów. roboty budowlane
104 ZDW-DN-4-271-85/18 Pełnienie w dni wolne od pracy dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg... usługi
105 ZDW-DN-4-271-86/18 Remont zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 971 w m... roboty budowlane
Strona 7 z 115