Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 1880
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWNS-271-1-4/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
92 RDWNS-271-1-3/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
93 RDWK-271-1-3/20 1.” Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW 949... roboty budowlane
94 ZDW-DN-4-271-35/20 Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 781 w m. Chrzanów ul... usługi
95 ZDW-DN-4-271-30/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień... usługi
96 ZDW-DN-4-271-32/20 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
97 ZDW-DN-4-271-31/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA TUCHOWA w ciągu DW... usługi
98 ZDW-DN-4-271-29/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 781... roboty budowlane
99 RDWT-271-1-3/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
100 ZDW-DN-4-271-28/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami... usługi
101 RDWT-271-1-2/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 982 w m... roboty budowlane
102 RDWM-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 946 Kuków... roboty budowlane
103 ZDW-DN-4-271-27/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece... usługi
104 ZDW-DN-4-271-22/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 – Etap II –... usługi
105 RDWT-271-1-1/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
Strona 7 z 126