Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
12.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-56/19
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
22.08.2019r. godz. 10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy : 147/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 26.09.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : MC INWEST Marcin Calik ul. Gen L. Okulickiego 59/113, 31-637 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.