Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
29.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka – opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-61/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
09.09.2019 r. o godz. 10:30.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 17.10.2019r.
Numer umowy: 165/2019/ZDW i zał nr 2 nadzór autorski
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: FK Projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron 33-390 Łącko 870
Przedmiot umowy: Przebudowa mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka – opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego


Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych