Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-1-27/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
29.01.2021 r. o godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 03/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 23 luty 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu z podziałem na części"
Część I: VeloDunajec odc. Zakopane – Sromowce
Zadanie nr 1 – dwa odcinki trasy rowerowej w m. Nowy Targ, Waksmund o łącznej długości 4,155 km i trzy MORy w m. Poronin, Szaflary i Nowy Targ
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Konsorcjum firm:
LIDER: PROJEKT-DOM „STASZEL” KATARZYNA MACIUSZEK 34-521 Nowe Bystre 45
PARTNER: Chowaniec Maciej MCM Projekt, Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie, 34-425 Biały Dunajec, ul. Tadeusza Kościuszki 67A

NUMER UMOWY: 04/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 23 luty 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu z podziałem na części"
Część I: VeloDunajec odc. Zakopane – Sromowce
Zadanie nr 2 – dwa odcinki trasy rowerowej w m. Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna o łącznej długości 2,704 km
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: MATPARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 33-318 Gródek nad Dunajcem 107

NUMER UMOWY: 05/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 23 luty 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu z podziałem na części"
Część I: VeloDunajec odc. Zakopane – Sromowce
Zadanie nr 3 – trzy odcinki trasy rowerowej w m. Harklowa, Frydman (zapora) Falsztyn i Niedzica o łącznej długości 5,612 km i jeden MOR w m. Harklowa
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Małgorzata Jeremenko MJ-CARS Sucha Struga 186, 33-343 Rytro

NUMER UMOWY: 06/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 23 luty 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu z podziałem na części"
Część I: VeloDunajec odc. Zakopane – Sromowce
Zadanie nr 4 – sześć odcinków trasy rowerowej w m. Sromowce Wyżne i Niżne o łącznej długości 3,722 km i jeden MOR w m. Sromowce Niżne
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Marek Sztafa Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna „OLAN” 33-388 Gołkowice Dolne 215

NUMER UMOWY: 07/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 23 luty 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu z podziałem na części"
Część II: VeloDunajec odc. Krościenko n/D – Jazowsko
Zadanie nr 1 – cztery odcinki trasy rowerowej w m. Krościenko nad Dunajcem, Zabrzeż, Łącko, Jazowsko o łącznej długości 7,316 km i trzy MORy w m. Krościenko nad Dunajcem, Tylmanowa i Jazowsko
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Ewelina Pierzga TechWay 33-342 Barcice 72

NUMER UMOWY: 08/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 23 luty 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu z podziałem na części"
Część III: EuroVelo11 odc. Barcice – Stary Sącz oraz VeloDunajec odc. Stary Sącz
Zadanie nr 1 – pięć odcinków trasy rowerowej EuroVelo11 w m. Barcice, Cyganowice, Stary Sącz i jeden odcinek trasy rowerowej VeloDunajec w m. Stary Sącz (przed mostem św. Kingi do trasy EuroVelo11) o łącznej długości 6,514 km i jeden MOR w m. Cyganowice
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Ewelina Pierzga TechWay 33-342 Barcice 72

NUMER UMOWY: 09/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 23 luty 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu z podziałem na części"
Część III: EuroVelo11 odc. Barcice – Stary Sącz oraz VeloDunajec odc. Stary Sącz
Zadanie nr 2 – pięć odcinków trasy rowerowej EuroVelo11 w m. Nowy Sącz, Wielogłowy o łącznej długości 11,800 km i jeden MOR w m. Nowy Sącz
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Ewelina Pierzga TechWay 33-342 Barcice 72

Oryginały umów znajdują się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umów do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.